Artikels

Die koning in vermomming: 'n internasionale populêre verhaal in twee ou Yslandse verwerkings

Die koning in vermomming: 'n internasionale populêre verhaal in twee ou Yslandse verwerkings

Die koning in vermomming: 'n internasionale populêre verhaal in twee ou Yslandse verwerkings

Joseph Harris

Islandica: 53, Ithaca, NY: Cornell University Library, p. 137 tot 169 (2008)

Opsomming

Een van die voortdurende bekommernisse van professor Lord en 'n belangstelling wat hy by sy studente gebring het, is die belangrikheid van verhoudings tussen mondelinge en literêre tradisies. Die probleem is op baie terreine omstrede en nêrens meer as in die bestudering van die sagaliteratuur waar nie altyd besef word hoe intiem die verbande tussen die mondeling-literêre vraagstuk en die probleem van Europese invloed, die probleem van die uniekheid van die sagaliteratuur. Die volgende opstel is bedoel as 'n bydrae tot die huidige herevaluering van die verhouding tussen die Ou Yslandse sagaliteratuur en die Europese hoofstroom en die maniere van literêre tradisie in die hantering van mondelinge bronne.

Deel I bespreek die assimilasie van 'n alombekende internasionale verhaal tot sy plek in die sagageskiedenis van Noorweë, terwyl deel II aantoon hoe dieselfde verhaal in 'n ander genre aangepas word. In deel III word die tematiese inhoud van die verhaal in die twee verwerkings met mekaar vergelyk en met die betekenisse verbonde aan 'n soortgelyke verhaal in die Oud-Yslands, en deel IV maak kortliks 'n paar gevolgtrekkings vir die vergelykende studie van sagaliteratuur.


Kyk die video: Die wyse man bou sy huis op die rots (Augustus 2021).