Artikels

Die daaglikse lewe van slawerny en die wêreldwye bereik van slawerny in Middeleeuse Egipte, 969-1250 CE

Die daaglikse lewe van slawerny en die wêreldwye bereik van slawerny in Middeleeuse Egipte, 969-1250 CE

Die daaglikse lewe van slawerny en die wêreldwye bereik van slawerny in Middeleeuse Egipte, 969-1250 CE

Deur Craig Perry

PhD-proefskrif, Emory Universiteit, 2014

Samevatting: Hierdie proefskrif ondersoek die geografie van slawehandel, die rol van slawerny in die huishouding en die lewens van huishoudelike slawevroue in die Egiptiese Joodse gemeenskap onder die heerskappy van die Fatimidiese kalifaat en Ayyubid-sultanaat. Ek stel Hebreeuse en Judaeo-Arabiese dokumentêre rekords op mekaar uit die Cairo Genizah met Middeleeuse kronieke, reisverslae en reaksies om die ontwikkeling op sowel die makro- as die mikro-vlak te illustreer: die ontwikkelende geografie van die slawehandel na Egipte, die politiek van slawerny binne die huishouding, en die lewens en keuses van individuele slawevroue.

Op geopolitieke vlak maak mynbriewe en handelsbriewe 'n saamgestelde portret van die plaaslike Egiptiese slaafbevolking se oorsprong. My ontleding van hierdie bronne toon dat Egiptenare in die loop van die twaalfde eeu toenemend suidwaarts gedraai het na Afrika suid van die Sahara en ooswaarts na die Indiese Oseaan vir slawe-invoer.

Die mikrostudie van slawe se lewens bied 'n venster na die alledaagse lewe, geslagsgesondheidswêreld en regstelsels van die Egiptiese Joodse gemeenskap. Huishoudelike slawe was intiem ingebed in die huishoudelike lewe, waar vrye vroue hulle gebruik het om hul sosiale status te beskerm en hul eie praktiese netwerke uit te brei. Die aanwesigheid van slavinne kon ook die status van vrye vroue in die wiele ry toe mans slawe as byvroue aanneem, 'n praktyk wat onwettig was in die Egiptiese Joodse gemeenskap en wat buite die reguleringsgrens van kommunale owerhede plaasgevind het. Ek ontleed regskodes en reaksies saam met dokumentêre rekords om te verduidelik hoe die onvermoë van die Joodse regsowerhede om slaweby bywoning te reguleer effektief gelei het tot onbedoelde gevolge: mans wat byvroue geneem het, het dit gedoen op 'n manier wat groter ontwrigting van die huishouding veroorsaak het, en die byvrou het die veiligheid van vrye vroue gestel. en kinders met 'n groter risiko, en byvroue self was meer kwesbaar omdat hulle nie 'n duidelike regsposisie gehad het nie.

Ten slotte stel ek fragmentariese bewyse saam om die lewensloop van vroulike slavinne in kaart te bring en hul geleefde sosiale ervaring vanaf geboorte en kinderjare tot volwassenheid te vertel. Ek gebruik ook Genizah-verslae om te illustreer hoe deurlopende klanteverhoudings tussen slawe en hul voormalige eienaars gemanipuleer is om die deracination en vervreemding van slawerny en die slawe wat hulle in die Joodse samelewing gehelp het, te keer. As ek 'n groep huishoudelike slawe ondersoek, stel ek my in staat om die beperkings van die Middeleeuse dokumentêre bronne te oorkom, waarin slawe dikwels net skuins genoem word. Deur te fokus op gevalle waar slawe gevolglike besluite geneem het, illustreer ek hoe historici die persoonlikheid van marginale onderdane uit die verre verlede kan vasvat.


Kyk die video: Falling Off Black Bear Pass (Julie 2021).