Artikels

Die ekonomie van die vroeë Middeleeuse Ierland

Die ekonomie van die vroeë Middeleeuse Ierland

Die ekonomie van Ierland in die vroeë Middeleeue

Thomas R Kerr, Finbar McCormick & Aidan O’Sullivan

Vroeë Middeleeuse argeologiese projek: (EMAP 2) Verslag 7: 1 Desember (2013)

Abstrak

Die opgrawings in die vroeë een-en-twintigste eeu het 'n aansienlike argeologiese databasis vir die vroeë Middeleeuse Ierland geskep. Die Vroeë Middeleeuse Argeologieprojek (EMAP) is gestig om die resultate van hierdie opgrawing te sintetiseer en bekend te maak. EMAP, gefinansier onder die Ierse Nasionale Strategiese Argeologiese Navorsingsprogram (INSTAR) van die Erfenisraad, het 'n wye oorsig van die vakgebied (O'Sullivan et al. 2013) sowel as spesifieke monografieë oor die landbou- en nywerheidsekonomie opgelewer (EMAP 2011; EMAP 2012). Hierdie huidige werk is 'n poging om die verskillende dele van die vroeë Middeleeuse Ierse ekonomie saam te trek en 'n sintese te skep van die huidige begrip van ekonomiese aktiwiteite gedurende hierdie periode.

As sodanig word hierdie werk in vyf hoofstukke verdeel. Hoofstuk 1 ondersoek die dokumentêre bewyse vir ekonomiese aktiwiteite in Ierland. Dit kom grotendeels voor in die, hoofsaaklik agtste-eeuse regstrate, wat oorwegend besig is met die landbou-ekonomie, veral die pastorale boerdery en die verwantskap daarvan met die breër sosiale struktuur. Hierdie werke het 'n groot invloed gehad op die latere interpretasies van argeologiese terreine. Hoofstuk 2 kyk na die argeologiese rekord vir produktiewe aktiwiteite in Ierland. Anders as die meeste ander studies, kombineer hierdie hoofstuk sowel boerderybedrywighede as industriële of ambagswerk, aangesien dit duidelik is dat daar gedurende die vroeë Middeleeue 'n groot verhouding tussen hierdie sektore was. Hoofstuk 3 bied 'n opsomming van die mededingende ekonomiese teorieë vir primitiewe handel, en ondersoek ook die toepassings van hierdie teorieë op die spesifieke voorbeelde van 'Dark Age' Europa. In hoofstuk 4 word vervolgens die argeologiese en dokumentêre bewyse vir handel in die vroeë Middeleeuse Ierland bespreek. Dit word verdeel in invoer en uitvoer, maar beskou ook die moontlike interne handel in utiliteitsvoorwerpe soos slypstene en ystererts. Die laaste hoofstuk, hoofstuk 5, poog om die verskillende bewyse wat in die voorafgaande hoofstukke aangebied is, saam te trek en 'n samehangende en lewensvatbare model vir die vroeë Middeleeuse Ierse ekonomie aan te bied.


Kyk die video: Dublin, Ireland: A detailed tour of the city and suburbs filmed May. June. July 2016 (Julie 2021).