Artikels

Oudnoorde invloed in moderne Engels: die effek van die Viking-inval

Oudnoorde invloed in moderne Engels: die effek van die Viking-inval

Oudnoorde invloed in moderne Engels: die effek van die Viking-inval

Deur Sandra Dögg Friðriksdóttir

Bachelor Proefskrif, Universiteit van Ysland, 2014

Samevatting: Die Vikings uit Skandinawië het die Britse eilande gedurende die laat agtste eeu binnegeval. Hulle het die volgende 300 jaar daar geheers totdat die Normandiërs daar aangekom het. Ondanks die feit dat hulle so 'n oorheersende mag was, het hulle 'n klein bewys van hul regering agtergelaat. Dit was die algemene aanname tot in die tweede helfte van die negentiende eeu toe filoloë Engels begin ondersoek het. Hulle ondersoek het die definitiewe bewys van die Vikings-taal in Engels suksesvol vasgestel.

Die Vikings het 'n taal met die naam 'Oudnoors' gepraat, wat vandag 'n uitgestorwe taal is. Oudnoors en Oudengels was op baie maniere soortgelyk, aangesien hulle tot dieselfde taalfamilie, Germaans, behoort het. Daarom het die Oud-Noorse kiesers met gemak in Oud-Engels geïntegreer. Hierdie lenings het eeue lank nie bespeur nie, maar bly tot vandag toe in die taal.

Daar word beraam dat daar ongeveer 400 Oud-Noorse lenings in Standaard-Engels is. Hierdie lenings is een van die mees gebruikte terme in Engels en dui op die voorwerpe en handelinge van die alledaagse beskrywing. Hierdie proefskrif bepaal watter aspekte van die taal beïnvloed is en nog steeds deur Oudnoors beïnvloed word en of hierdie lenings nog steeds in Moderne Engels produktief is. Boonop word die uiteenlopende invloed wat Oudnoors op verskillende Engelse dialekte gehad het, ondersoek.

Inleiding: Hierdie proefskrif poog om die vraag te beantwoord wat oorblyfsels van Old Norse (ON) in Modern English (Mod.E), dit is die aspekte van die Engelse leksikon waar ON-lenings gevind kan word en of hierdie lenings nog steeds produktief in Engels is. Die proefskrif sal ook die uiteenlopende invloed wat ON op verskillende Engelse dialekte gehad het, ondersoek. Gedurende die tweede helfte van die negentiende eeu het filoloë Engels begin ondersoek met die doel om die oorblywende oorblyfsels van die Vikings op die Britse Eilande te ondersoek. Hierdie ondersoek het gelei tot studies wat aan die lig gebring het dat 'n groot deel van die Engelse leksikon onteenseglik afkomstig is van ON, in sommige gevalle deur leksikale ontlening en / of semantiese samesmelting.

Voor die negentiende eeu het dit gelyk asof die bewyse van die Vikings op die Britse Eilande uitgewis is. Gelukkig was daar filoloë wat nie belang gestel het in wat van die Vikings in Britse bodem oorgebly het nie, maar wat in die taal van die eilandbewoners self oorgebly het. Die filoloog Jens Jacob Asmussen Worsaae het elke beskikbare taalkundige en historiese dokument ondersoek en ondersoek. Hy slaag uiteindelik daarin om die onmiskenbare bewyse van die Vikings vas te stel, nie net in Brittanje nie, maar ook in Skotland en Ierland. Hy het sy bevindings in sy opname gepubliseer Minder om die Danske og Nordmændene in Engeland, Skotland og Irland in 1851.


Kyk die video: Inval van een (Augustus 2021).