Artikels

Jeug en Ouderdom in die laat Middeleeuse Londen

Jeug en Ouderdom in die laat Middeleeuse Londen

Jeug en Ouderdom in die laat Middeleeuse Londen

Erik Spindler (Université Libre de Bruxelles)

The London Journal: Vol. 36 nr. 1, Maart 2011, 1–22

Abstrak

'In hierdie artikel word twee verskillende lewensfases ondersoek: die einde van die jeug en die begin van die ouderdom. Elk van hierdie lewensfases het 'n invloed gehad op die vermoë van 'n persoon om betrokke te raak by die Londense samelewing en instellings. Verslae oor geskille tussen meesters en vakleerlinge word gebruik om aan te toon dat probleme in alle stadiums van 'n vakleerling algemeen voorkom, en dat dit 'n kenmerk was van die oorgang van jeug na volwassenheid, soos leerlinge ervaar. Terwyl remedies en ondersteuningsmeganismes beskikbaar was, het dit dikwels buite die vakleerlingstelsel bestaan. Ongeveer vyfhonderd Londense inwoners bo die ouderdom van sewentig het tussen 1375 en 1496 'n aansoek om vrystelling van regsplig ingedien. Die versoekers se begeerte om hulle van burgerlike betrokkenheid te onttrek, staan ​​in kontras met hul vroeëre aktiewe rol. In 'n laaste gedeelte word spesifieke kwessies ondersoek wat deur 'n opvallende hoogtepunt in die aantal vrystellings tussen 1400 en 1430 geopper is. '

Hierdie artikel handel oor die verband tussen lewensfases en 'n persoon se plek in die stedelike samelewing. Die twee lewensfases wat hier bestudeer word, is die einde van die jeug en die aanvang van die ouderdom, dit wil sê die twee fases aan beide kante van die tydperk in die lewe toe mans ekonomies, sosiaal en polities die meeste aktief was toe hulle verwag het bou 'n gesin en bedryf 'n besigheid. Binne hierdie lewensfases word daar gefokus op twee hoogs gereguleerde lewenssiklusgebeurtenisse, naamlik vakleerlingskap en vrystelling van regsplig op grond van ouderdom.

Klik hier om hierdie artikel van te leesThe London Journal


Kyk die video: Sauce on the Sidelines - Round 13. Jacobus van Eeden (Julie 2021).