Artikels

The Liturgical Context of Ælfric’s Homilies for Rogation

The Liturgical Context of Ælfric’s Homilies for Rogation

The Liturgical Context of Ælfric’s Homilies for Rogation

HARRIS, STEPHEN J.

Die Ou Engelse homilie: presedent, praktyk en toeëiening, geredigeer deur Aaron J Kleist (Turnhout: Brepols, 2007)

Abstrak

Die tyd gaan nie wispelturig in die Kerk verby nie, maar siklies. Tyd vir 'n Christen is swanger van herinnering en viering. Die kerklike struktuur van die tyd bepaal deels die liturgiese inhoud van menslike toewyding, en kloostertyd word dus daarvolgens georden. Monnike word streng gereguleer in die tye van hul gebede, en in hul aanbiddings en verpligtinge. Die Regularis concordia vereis byvoorbeeld dat die sewe boetepsalms gedurende die winter by Prime gesing moet word. Maar waarom hierdie psalms, en waarom by Prime? Waarom 'n bepaalde vers en nie 'n ander nie? Die volgorde van gebed in 'n kloosterkantoor of 'n liturgie is nie lukraak of toevallig nie. Die perikoop, lesie, evangelie, versamelings, troppe, psalms, lofsange en homilie van 'n massa pas almal saam om die simboliese mandaat van 'n bepaalde tydstip te vervul. As ons 'n groter waardering vir Ou-Engelse homilies het, kan ons 'n groter waardering hê vir die ondersoek van 'n gegewe homilie met daardie simboliese mandaat. Deur homilieë in hul liturgiese konteks te lees, kan ons sien hoe homiliste breër liturgiese temas hanteer. Eerstens kan ons, selfs al is dit vaagweg, vasstel hoe die gebede van 'n Christelike fees tematies of simbolies met mekaar verbind word. Dan kan ons ondersoek instel na hoe die liturgie komposisies wat vir die dag se fees voorberei is, kon beïnvloed. Homilies for Rogationtide, die Christelike versoeningsfees, deur Ælfric van Eynsham, Anglo-Saksiese Engelse grootste prosastilis, bied 'n besonder interessante plek om na te dink oor hoe liturgie homilieë beïnvloed. Dit lyk asof liturgiese tekste nie Ælfric se homilies vir Rogationtide beïnvloed het nie, maar tog bevat sy homilies elemente waarvoor geen ander bronne bekend is nie. Ek sal betoog dat die liturgie van Rogationtide 'n paar temas bevat wat Ælfric gelei het terwyl hy gekomponeer het.


Kyk die video: BENJAMIN BAGBY - Beowulf (Augustus 2021).