Artikels

Deur die bedekte venster: vroulike outonomie, manlike gesag en diskursiewe spanning in ankeritiese geskrifte

Deur die bedekte venster: vroulike outonomie, manlike gesag en diskursiewe spanning in ankeritiese geskrifte

Deur die bedekte venster: vroulike outonomie, manlike gesag en diskursiewe spanning in ankeritiese geskrifte

Deur Aspen Amanda Hougen

Magistertesis, Montana State University, 2011

Abstract: 'n Ondersoek van Engelse Middeleeuse tekste geproduseer deur en vir vroue wat gekies het om as ankeresse te leef, en 'n hermitiese leefstyl van godsdienstige nadenke en gebed nastreef. Hedendaagse raamwerke en tradisionele wetenskaplike besprekings van ankeritiese vroue was geneig om dit as magteloos en stil te beskou as gevolg van hul lewe van permanente omheining binne hul kluisenaarsel. Hierdie proefskrif pleit vir 'n meer genuanseerde siening van die persoonlike vryheid wat hierdie vroue geniet en van die bewustheid van die vryheid wat ankerinne besit en deur die manlike godsdiensowerhede wat toesig daaroor hou. Die proefskrif roep noue leeswerk, diskoersanalise en historiese konteks op om tot die slotsom te kom dat ankerinne 'n merkwaardige vlak van persoonlike vryheid en sosiale mag besit, en dat dit deur die skrywers van ankeritiese tekste bekend was, indien dit nie erken word nie.


Kyk die video: Manlik en Vroulik (Mei 2021).