Artikels

Kersfeestradisies en opvoeringsrituele: 'n blik op Kersfeesvieringe in 'n Nordiese konteks

Kersfeestradisies en opvoeringsrituele: 'n blik op Kersfeesvieringe in 'n Nordiese konteks

Kersfeestradisies en opvoeringsrituele: 'n blik op Kersfeesvieringe in 'n Nordiese konteks

Eriksson, Stig A. (Noorweë)

Toegepaste teaternavorser, 3. (2002)

Samevatting: Die artikel ondersoek 'n paar voor-Christelike, Christelike en na-Christelike feesrituele wat bestaan ​​in 'n Nordiese tradisie van Kersfeeste, met 'n besondere fokus op die Noorse Yule. 'N Belangrike tema is die aanbieding en bespreking van rituele en performatiewe gebeure in die beskrewe vieringe, tesame met waarnemings oor die interessante etimologie van woorde en name, sowel as mites en legendes, wat verband hou met Yule-vieringe. Die artikel kyk na enkele wortels van teater in vroeë godsdienstige rituele en dramatiese elemente in die volkspraktyk, en na oortuigings en gebruike wat die hedendaagse Kersfees - of Yule - tradisies in die Noorde gevorm het.

Inleiding: Hierdie artikel is gegroei uit 'n projek met ons dramastudente aan die Universiteit van Bergen, Noorweë, in Desember 2002. Ek wou die studente voorlê aan die voor-Christelike wortels van Yule, en om hulle 'n historiese inleiding te gee tot die bestaande dramatiese / rituele Kersgebruike in ons land. Tydens die navorsingsproses was ek geïnteresseerd in die etimologie van woorde en name wat verband hou met Kersfees en die 'figure' en 'spirits' wat tot die Kerstyd behoort. Dit het my 'n hoek gegee om ons studente bewus te maak van die manier waarop die kerk antieke godsdienstige oortuigings en rituele toegepas het, en 'n manier om hulle te inspireer om ons kulturele verlede weer te bekyk. Dit het ook gehelp om meer sigbare oorblyfsels te maak van antieke dramas wat in baie van ons kersfeesrituele ingebed is, en omvormings van sulke dramas en rituele wat tydens die kerstening plaasgevind het en tot ons (min of meer) post-Christelike tyd. Ons studente het net voor die kersvakansie 'n verrassende optrede in die personeelkamer gehou, wat die twee kante van die Saint Lucia-tradisies toon wat aan die einde van die artikel beskryf word: 'n optog van Saint Lucia in een groep wat deur 'n heidense geïnspireerde Lussi in 'n ander gekonfronteer word. Dit is die bedoeling van hierdie artikel dat die inhoud daarvan ander kan inspireer om 'n opvoeringsprojek vir hul eie Kersfees te ontwikkel.

Daar bestaan ​​'n aantal teorieë rakende die oorsprong van teater. Hieronder tel teorieë gebaseer op die idee dat teater ontwikkel uit godsdienstige kultusse of religieuse rituele, teorieë wat die oorsprong van teater in mimetiese rituele van totemiese jaggroepe voorstel, teorieë wat die oorsprong van teater in sjamanisme sien, teorieë wat beweer dat die oorsprong van teater is om in die toneelstuk gevind word, of dat die oorsprong van teater die gevolg is van die mens se genot van mimetiese dade - dat daar 'n algemene menslike teaterfakulteit (oer-teater) is wat in alle kulture te vinde is. Die leser moet hierdie konteks in gedagte hou, aangesien die artikel nie voorgee om 'n proefskrif oor die intrinsieke interverwantskap van ritueel en drama as sodanig te ontwikkel nie.