Artikels

Khazaria: 'n vergete Joodse ryk

Khazaria: 'n vergete Joodse ryk

Khazaria: 'n vergete Joodse ryk

Soteri, Nicholas

Geskiedenis Vandag, Jaargang: 45 Uitgawe: 4 (1995)

Opsomming

Met die onlangse verbrokkeling van die Sowjetunie en die probleme wat op die Balkan heers, is daar weer baie belangstelling in die vroeë geskiedenis van Oos-Europa. Probleme het nasionalistiese neigings in die streek aangevuur, en daar is al baie gepraat oor 'n Ortodoks-Katolieke (Oos-Wes) Christelike en Islamitiese skeiding, wat 'n goed gedokumenteerde geskiedenis het en wat historici herhaal. Daar is baie klem gelê op godsdienstige verskil en onverdraagsaamheid as die bron van die moeilikheid. Maar kom so 'n verklaring tot die kern van die probleem, of is godsdiens net 'n klein deel van baie wyer en ingewikkelder konflik? As godsdiens wel 'n rol speel, hoe groot is dit? Word nasionalistiese neigings grotendeels gevorm deur godsdiensoorwegings? Watter rol speel idees oor 'ras'? Word konsepte van 'ras' beïnvloed deur konsepte van nasionalisme of andersom? En hoe ver beïnvloed godsdienstige idees diegene rakende ras? Hoe ver is godsdiens en 'ras' onderskeibare aanwysers van etnisiteit? Inderdaad, wat is 'ras'? Hierdie vrae het die mensdom van ouds af geteister en pogings om dit te beantwoord was nog nooit heeltemal bevredigend nie, maar het dikwels gevaar opgelewer. Die prokustiese aard van idees oor nasionalisme blyk nooit te eindig nie. Dit is voldoende om te sê dat die godsdienste van Islam, Ortodokse en Katolieke Christendom 'n groot invloed op die geskiedenis en vorming van Oos-Europa uitgeoefen het.


Kyk die video: The Myth of the Khazar Conversion and the Origin of the Ashkenazi Jews (Julie 2021).