Artikels

Nuwe projek om immigrasie na die Middeleeuse Engeland te ondersoek

Nuwe projek om immigrasie na die Middeleeuse Engeland te ondersoek

Geleerdes aan die Universiteit van York gaan 'n groot navorsingsprojek van stapel stuur wat fokus op die impak en omvang van immigrasie na Engeland in die Middeleeue.

Die studie, ondersteun deur 'n toekenning van £ 784,545 van die Arts and Humanities Research Council, sal 'n groot databasis skep van ongeveer 80.000 immigrante wat tussen 1330 en 1550 in Engeland gewoon het. Sodra die databasis voltooi is, sal dit in 2015 vrylik toeganklik wees vir almal aanlyn en bied baie materiaal wat nog nooit voorheen buite die akademie beskikbaar was vir familie- en plaaslike historici nie.

Dit sal die lewensverhale van 'n deursnit van immigrante ondersoek, die eerste regulerende raamwerk van Engeland oor nasionaliteit, immigrasie en naturalisasie en die langtermyn-impak daarvan op wetgewing, politiek en kultuur ondersoek, en die interaksie tussen die Engelse samelewing en die godsdienstige minderhede.

Die projek, gelei deur Mark Ormrod, professor in die Middeleeuse geskiedenis, sal die mate waarin immigrantegemeenskappe deur die Engelse samelewing geïntegreer, gemarginaliseer of vervolg word, beoordeel. Dit het ook ten doel om vas te stel hoe die houding van die publiek teenoor immigrante beïnvloed is deur faktore soos oorlog, demografiese verandering, sosiale praktyk en taalgebruik. Die navorsingspan van die Universiteit se Sentrum vir Middeleeuse Studies sluit in dr Craig Taylor van die Departement Geskiedenis en dr Nicola McDonald van die Departement Engelse en verwante literatuur.

Professor Ormrod het gesê: “In die breër geskiedenis van Engeland se immigrantegemeenskappe word die tydperk tussen die Normandiese verowering van 1066 en die koms van die Hugenote in die middel van die sestiende eeu tradisioneel gekenmerk as een van isolasie en grootpratery. Maar die werklikheid was aansienlik ingewikkelder.

"Ons projek sal die volle omvang van die immigrante-ervaring in die laat-Middeleeuse Engeland ondersoek en kreatief bydra tot die langtermyn-geskiedenis van immigrasie, en 'n diep historiese konteks bied aan hedendaagse debatte oor etnisiteit, multikulturalisme en nasionale identiteit."

Hedendaagse belastingrekeninge vir 1440 dui aan dat daar minstens 20.000 geregistreerde 'vreemdelinge' in Engeland was - gelykstaande aan byna een persent van 'n totale bevolking van 2,5 miljoen. Die aandeel was tot ses persent in Londen. Hierdie syfers is vergelykbaar met immigrasievlakke wat nog in die Britse sensus van 1901 gerapporteer word.

Die meerderheid was óf in die arm gebiede van groter dorpe saamgevoeg, óf 'n bestaan ​​as trekarbeiders in die landbou-ekonomie.

"Maar in teenstelling met die hedendaagse vermoede van hoë statusgroepe en rasse / godsdienstige minderhede, is daar alles wat aandui dat die openbare mening en amptelike beleid die vreemdeling met 'n merkwaardige mate van verdraagsaamheid behandel," het professor Ormrod bygevoeg. "Inter-etniese wrywing was nie noodwendig die norm van sosiale en politieke gedrag in die latere Middeleeue nie."

Die volledige databasis bied 'n groot hoeveelheid hulpbronne vir navorsers van plaaslike historici wat die diversiteit van hul gemeenskappe in die Middeleeue dokumenteer, aan familiehistorici wat 'n ryk hoeveelheid bewyse ontgin vir die vreemde oorsprong van moderne Engelse vanne. Politieke historici sal die regering se pogings om immigrasie te reguleer, kan herevalueer, terwyl ekonomiese en sosiale historici die rol van buitelanders in die landbou-, vervaardigings- en kommersiële ekonomie kan ondersoek. Kultuurhistorici sal oor 'n kragtige hoeveelheid gegewens beskik om nuwe debatte oor die integrasie van buitelanders en hul bydrae tot ontwikkelende opvattings oor nasionaliteit, ras en godsdiens te baseer.

Bron: Universiteit van York


Kyk die video: laat ons n eerlike bespreking voer (Augustus 2021).