Artikels

Medisyne en vroeë Ierse reg

Medisyne en vroeë Ierse reg

Medisyne en vroeë Ierse reg

Kelly, F.

Ierse Tydskrif vir Mediese Wetenskap, Deel 170, nommer 1 (2001)

Abstrak

Die Ou-Ierse wetstekste, wat dateer tussen die 7de en 9de eeu nC, is 'n ryk bron vir die regs- en sosiale historikus. Die outeurs van hierdie tekste het die gewoonte gehad om die verskillende regsonderwerpe in besonderhede te behandel en sodoende heelwat toevallige inligting te verskaf. Die wetstekste word dikwels in die manuskripte vergesel deur glans en kommentaar, hoofsaaklik uit die 11de en 12de eeu, wat die moderne ondersoeker verder help.

Daar is baie verwysings na vroeë Ierse medisyne in regsdokumente. Dit is duidelik dat die geneesheer (Oud-Ierse liaig) in die vroeë Ierse samelewing redelik hoog aansien geniet, aangesien een wetsteks verklaar dat hy geregtig is op 'n ereprys wat gelykstaande is aan drie melkkoeie en 'n drie jaar oue vers. Dit was die bedrag betaalbaar in geval van 'n belediging van sy eer, wat wissel van belediging tot moord. Hy was dus op dieselfde sosiale vlak as bekwame vervaardigers soos die smid, kopersmid of silwersmid, of die laagste van die drie grade prokureur. Dokters was meestal mans, maar daar word ook melding gemaak van 'n vroulike geneesheer (baniiaig) wie se hoofwerk in 'n wettige woordelys verklaar word as verloskundige. Sommige geneeshere het die status van ollam 'meester' of sui 'kenner' behaal.


Kyk die video: Our Miss Brooks: New School Bus. Minervas Kittens. Cosmopolitan Magazine. Poison Ivy (Junie 2021).