Artikels

Ontwikkeling van parlementarisme in Engeland

Ontwikkeling van parlementarisme in Engeland

Ontwikkeling van parlementarisme in Engeland

Kasymkulov, Erik

BA-proefskrif, Amerikaanse Universiteit van Sentraal-Asië (2011)

Samevatting: Engeland was die eerste land in Europa wat verteenwoordigende instellings ontwikkel het. Hierdie referaat ondersoek hierdie ontwikkeling deur die prisma van die persepsie van koninklike mag. Die Engelse het 'n spesifieke begrip ontwikkel van wat hul koning moes wees. Die koning moet regverdig wees en omgee vir die land, en as hy nie was nie, het sy onderdane gevoel dat hulle hom so kon maak. Hierdie beginsel sou hul politieke en sosiale lewe deur die XI-XIII eeue lei. Dit sou lei tot die Magna Carta en dan die totstandkoming van die parlement. Die Magna Carta was 'n protokonstitusie van die Engelse state, wat die verantwoordelikhede van die regering gedefinieer het. En dit word in hierdie artikel beskou as 'n uiterste manifestasie van die Engelse persepsie van koninklike mag. Hierdie artikel sal probeer om hierdie ontwikkeling te ontleed. Aanvanklik bied dit 'n historiese agtergrond om die leser in staat te stel om die gebeure by die werk beter te verstaan. Dan gaan dit voort met die ontleding van die belangrike dokumente uit die era. Daarna word gekyk na die ontwikkeling van Engelse instellings en prosesse agter die gebeure.

Inleiding: Die sterk vyandigheid van die Engelse parlement in die XVIIde eeu, wat die koning se heerskappy openlik uitgedaag het, is een van die jare lange gevolge van baie stryd tussen die koning en sy onderdane, wat in die Middeleeuse deel van die Engelse geskiedenis plaasgevind het. As 'n geskiedenis van die voortdurende stryd van die koning om meer mag te verkry, en van sy onderdane wat dit nie wou hê nie, kon Engeland sterk verteenwoordigende instellings ontwikkel, 'n spesifieke begrip van wat die koning moes doen en wat hy nie moes nie. Die verteenwoordigendheid en 'n goeie stelsel van gesentraliseerde regering het 'n heel ander persepsie geskep oor die mag van die koning en die rol van die koning in die staatstelsel wat die res van Europa gehad het. Die ou Angelsaksiese plaaslike administrasiestelsel, tesame met die nuwe regeringsmetodes wat deur Normandiërs gebring is, het sterk bygedra tot die vorming van sulke sienings. Soos Johannes van Salisbury, 'n vooraanstaande Engelse geleerde, in sy werk Policraticus geskryf het: “Tussen 'n tiran en 'n prins is hierdie enkele of hoofverskil dat laasgenoemde die wet gehoorsaam en die volk volgens sy voorskrifte regeer en homself as hul dienaar beskou. . ” Johannes van Salisbury het dit geskryf in die XIIde eeu, toe die meeste ander Europese lande nog steeds geglo het dat die koning 'n Vicarius Christi is, net 'n persoon wat tydelik vir Jesus Christus op aarde vervang, terwyl hy een of ander onbewaakte saak het wat God weet waar. En hoewel monarge op sommige plekke hierdie oortuiging probeer weerlê, het die monargieë van Europa nietemin baie swak gebly. Aan die ander kant het Engeland begin met die tyd van Willem I, ook bekend as die Veroweraar, 'n sterk gesentraliseerde regering en 'n goeie bestuur. Sulke sterk posisies van die koning lei tot 'n ander opvatting van hoe koning moet optree, en dit is waar die idees soortgelyk aan dié van Johannes van Salisbury lewe kry. Hierdie idees het verder gelei tot 'n aantal gebeurtenisse, toe die onderdane van die koning, alhoewel sy optrede onbevoeg was vir sy posisie, die wapen gevat het om hom te keer of om sy weë te verander. 'Ons veg teen die koning om die koning te verdedig'. Hierdie baie spesifieke begrip van wat die koning moet en nie moet doen nie, het die geboorte gegee aan die Engelse politieke idees oor die mag van 'n koning wat deur die parlement beperk is.


Kyk die video: Frankrijk en Engeland - Republiek in een Tijd van Vorsten - Eindexamen Geschiedenis (Januarie 2022).