Artikels

Vroue is suiwer van haar kinderyn, die suiwering van vroue na die bevalling in die Middeleeuse Engeland

Vroue is suiwer van haar kinderyn, die suiwering van vroue na die bevalling in die Middeleeuse Engeland

Vroue is suiwer van haar kinderyn, die suiwering van vroue na die bevalling in die Middeleeuse Engeland

Deur Becky R. Lee

PhD-proefskrif, Universiteit van Toronto, 1998

Samevatting: Hierdie studie van die suiwering van vroue na die bevalling in die Middeleeuse Engeland onderneem twee take. Eerstens herwin en dokumenteer dit die ritueel van post-partal suiwering, en die gebruike rondom dit, soos dit in Engeland beoefen is, vanaf die vroegste bestaande verwysings daarna in die twaalfde eeu tot die publikasie van die tweede Edwardiaanse Book of Common Gebed gepubliseer in 1552. Dit ondersoek vervolgens die maniere waarop hierdie ritueel die gemeenskappe waarin dit beoefen is weerspieël, en dra by tot die vorming van daardie gemeenskappe.

Ten einde die ritueel te dokumenteer, word die bestaande weergawes van die Middeleeuse ritueel van post-partal suiwering in Engelse liturgiese boeke aangebied en vergelyk. 'N Verskeidenheid nie-liturgiese bronne verskaf inligting rakende die gebruike wat verband hou met hierdie ritueel wat nie in die liturgiese boeke opgeteken is nie.

Inligting oor drie studievelde, die studie van populêre godsdiens, rituele studies en geslagsgeskiedenis, identifiseer en ondersoek die interaksie tussen en tussen die verskillende individue en groepe wat betrokke is by die ontwikkeling en bestendiging van hierdie ritueel, en die gebruike rondom Dit. Eerstens word die verband tussen die fees van die Suiwering en die ritueel van post-partale suiwering ondersoek, wat die rol wat hierdie ritus in die rituele lewe van die gemeenskap gespeel het, belig.

Daarna word die betrokkenheid en belegging van verskillende groepe binne die gemeenskap ondersoek. Die interaksie tussen geestelike persepsies van die suiweringsritueel, en vroue se eie persepsies word ondersoek. In Engeland het nie net vroue in erkende huwelike nie, maar die moeders van buite-egtelike kinders ook aan hierdie ritueel deelgeneem. Hulle deelname maak dit moontlik om die Middeleeuse houding teenoor hulle te ondersoek. Daar word ook getoon dat huishoudelike hoofde bygedra het tot, en voordeel getrek het uit hierdie ritueel en die gebruike rondom dit. Uiteindelik keer hierdie studie terug na die gemeenskap as geheel, en ondersoek die rol wat die inkomste gegenereer het deur die ritueel van post-partal suiwering in die Middeleeuse Engelse gemeentepolitiek.

Nege bylaes bevat uittreksels rakende die Middeleeuse Engelse praktyk van post-partal suiwering uit ongepubliseerde klerikale verslae, kerklike verslae, kerklike hofverslae, liturgiese boeke, nadoodse ondersoeke en handleidings oor belydenis en pastorale sorg.


Kyk die video: Jay-Jay gaat bevallen. Geboorte. JAY-JAYS VLOG #26 (Augustus 2021).