Artikels

Regte, huwelike en samelewing in die latere middeleeue: 'n blik op die Engelse en Frans-Belgiese streek

Regte, huwelike en samelewing in die latere middeleeue: 'n blik op die Engelse en Frans-Belgiese streek

Regte, huwelike en samelewing in die latere middeleeue: 'n blik op die Engelse en Frans-Belgiese streek

Deur Charles Donahue, Jr.

Verrigtinge van die dertiende internasionale kongres van Middeleeuse kanonieke reg, Esztergom-Boedapest, 3–9 Augustus 2008

Inleiding: Die reëls van die klassieke kanonieke reg oor die vorming van 'n huwelik is bekend en maklik om te stel:

Eerstens het die huidige toestemming, wat vrylik gegee is tussen partye wat in staat is om te trou, 'n geldige huwelik gemaak. Hierdie huwelik was onoplosbaar - met een uitsondering wat nie hier relevant was nie - solank die partye gewoon het.

Tweedens het toekomstige toestemming, vrylik gegee tussen partye wat in staat is om te trou, 'n onoplosbare huwelik gemaak, indien die toestemming gevolg is deur seksuele omgang tussen die partye. Die twee maniere om 'n geldige huwelik te vorm, is gekombineer, ten minste in die leerstelling, deur die idee dat gemeenskap na toekomstige toestemming 'n de jure vermoede van huidige toestemming veroorsaak.

Derdens, met klein uitsonderings, was enige Christenman in staat om met enige Christenvrou te trou, mits: (1) dat albei ouer as puberteit was, (2) dat hulle nie te na aan mekaar verwant was nie, en (3) dat en geen van hulle het 'n plegtige gelofte van kuisheid afgelê nie en dat die man nie in groot ordes was nie. Die reëls oor die verhouding was ingewikkeld en het ook uitgebrei na bloedverwante, affine en geestelike familielede, maar onlangse navorsing dui daarop dat dit sosiaal nie so belangrik was as wat ooit gedink is nie.


Kyk die video: Beograd za vreme despota Stefana 3D (Augustus 2021).