Artikels

Teorie oor burgerskap in die laat-Middeleeuse Frankryk: c. 1370 - c. 1400

Teorie oor burgerskap in die laat-Middeleeuse Frankryk: c. 1370 - c. 1400

Teorie oor burgerskap in die laat-Middeleeuse Frankryk: c. 1400

Deur Guy Lurie

Universiteit van Tel Aviv: werkstukke in die regte en geskiedenis (2011)

Inleiding: Jacques Krynen beskryf in sy landdrosstudie oor politieke teorie in die laat-Middeleeuse Frankryk hoe in die 1370's twee faksies verbonde aan die hof van Karel V (r. 1364-1380) die aard van die koning se politieke gesag bespreek het. Enersyds het juriste geskryf oor die oppergesag van die koning, wat 'onder geen wet onderhewig was nie'. Hulle het Romeinse regsbronne en -voorskrifte gebruik. Aan die ander kant het geleerdes van die universiteit wat die intellektuele leerstellings van Aristoteles aangeneem het, hierdie juriste gekritiseer. Frankryk was 'n monargie, het hulle betoog, maar in die Aristoteliese sin. So 'n monargie was gebaseer op geregtigheid, op die deelname van vrye en gelyke burgers, en is regeer vir die algemeen belang.

Geleerdes soos Nicole Oresme en Pierre d'Ailly het die juriste minag en hul openlike vyandigheid teenoor hulle getoon. Hulle het geglo dat die regsgeleerdes slegs die positiewe wette van die monargie bevorder, eerder as die hoër wette van die Aristoteliese regering. Een van hierdie regsgeleerdes was Evrart de Trémaugon. Karel V het nie net Trémaugon in diens geneem nie, maar het hom ook in 1374 laat wysig deur die grondwetlike verordening wat die ouderdom van meerderheid van die konings op veertien vasgestel het. In die verordening het die koning die Romeinse regsbeginsel dat hy nie gebonde is aan die wette nie, as regverdiging gebruik. Maar hierdie vertelling oor die regstreekse rusie en vyandigheid bied 'n raaisel. Nicole Oresme was miskien een van die belangrikste Aristoteliese geleerdes in die rusie. En tog het Karel V in 1372 Oresme opdrag gegee om in die Franse Aristoteles se politiek te vertaal, waarin hy baie van sy Aristoteliese opvattings uitgespreek het. Waarom sou Charles V terselfdertyd twee opponerende mans borg wat twee opponerende politieke ideologieë bevorder? Waarom sou Karel V homself aktief wou assosieer met albei hierdie opponerende sienings?


Kyk die video: TIMELAPSE OF THE FUTURE: A Journey to the End of Time 4K (Junie 2021).