Artikels

Vreemdelinge by die huis? In die rigting van 'n herevaluering van huishoudelike diensbaarheid in Gent in die vyftiende eeu

Vreemdelinge by die huis? In die rigting van 'n herevaluering van huishoudelike diensbaarheid in Gent in die vyftiende eeu

Vreemdelinge by die huis? Op pad na 'n herevaluering van huishoudelike diensbaarheid in die vyftiende-eeuse Gent

Deur Julie De Groot

Vraestel gelewer by die N.W. Posthumus-konferensie 2011: Huishoudings as agente van verandering? aan die Universiteit van Antwerpen (2011)

Samevatting: In die laat Middeleeuse stedelike samelewing word adolessensie erken as 'n oorgangstydperk van vorming en transformasie, voor volle volwassenheid. Gedurende hierdie tyd kon jongmense hulself voorberei - en was hulle deur ander voorbereid - om voort te gaan met die volgende stap in hul lewensiklus. Dit was ook die geval vir jongmense in die laat-Middeleeuse stede van die land Vlaandere. Baie seuns is, nadat hulle toegangsgeld betaal het, by 'n ambagsgilde ingeskryf en het 'n paar jaar vakleerling geword onder toesig van 'n gilde-meester. Meisies is egter dikwels die netwerk van formele vakleerling ontneem. 'N Tydelike (tydelike) huishoudelike diens buite die gesinshuis kon 'n welkome alternatief wees. Daar is egter min ooreenkoms tussen historici oor die didaktiese en praktiese waarde van huisdiens. Baie navorsers ondersteun die wydverspreide idee dat diensbaarheid gedurende die lewenssiklus niks anders was as die laagste beroep vir jong vroue in 'n laat Middeleeuse stedelike ekonomie nie. Maar kan ons huishoudelike diens in die laat Middeleeuse Gent slegs as 'n marginale indiensnemingsektor beskou? Of moet dit heroorweeg word en eerder beskou word as 'n periode van verdere opleiding, waarin die verhouding tussen bediende en die gesin van werk fundamenteel was? Verder is daar enige leidrade wat kan dui op die bestaan ​​van 'n sekere gesinsstrategie vir huishoudelike diens?

In my referaat wil ek aanvoer dat die bronmateriaal daarop dui dat die marginaliseringshipotese tekort skiet om die geleenthede en motiewe van huishoudelike diensbaarheid in die laat-Middeleeuse Vlaandere te beoordeel. Inteendeel, die beskikbare bewyse is baie suggestief in die onthulling van 'n huishoudelike diens wat bygedra het tot aansienlike (menslike) kapitaalopbou vir die betrokke meisies.


Kyk die video: Др Зоран Ђинђић Квиз Милионер (Junie 2021).