Artikels

Sommige kenmerke van die Middeleeuse Hongaarse adellike familie

Sommige kenmerke van die Middeleeuse Hongaarse adellike familie

Enkele kenmerke van die Middeleeuse Hongaarse adellike familie

Deur Erik Fügedi

Tydskrif vir Gesinsgeskiedenis, Vol.7: 1 (1982)

Inleiding: Hierdie artikel moet beskou word as 'n voorlopige verslag oor die eerste resultate van 'n navorsingsonderneming wat nog meer tyd benodig om te voltooi. Die ondersoek was bedoel om in twee fases uitgevoer te word. Gedurende die eerste fase moes die sosiale stelsel ingestel word, terwyl die belangrikste veranderlikes tydens die tweede fase met behulp van 'n 'ewekansige steekproef' ontleed moes word om die tipiese gedrag te beskryf. Die aanhalingstekens dui aan dat ons nie in staat is om die statistiese ewekansige ondersoek behoorlik te volg nie. Ek het tien patrilines gekies uit drie klein gebiede, altesaam dertig, en daarbenewens ook nog sewentig van regoor die land. Die steekproefneming moes rekening hou met die beskikbaarheid van bronne wat noodwendig tot 'n mate van verwringing gelei het. Vanaf die middel van die sestiende eeu is die sentrale gebiede van die land deur die Turke beset; gevolglik het daar minder bronne van hierdie gebiede na ons gekom. Geslagsregisters en die eiendomsgeskiedenis van die geselekteerde afkomsgroepe vorm die grondslag van die kwantitatiewe ondersoek. Aangesien die navorsing nog nie voltooi is nie, kan ons slegs die sosiale stelsel hier bespreek. Die stelsel is geanaliseer deur die verspreide rekords met die wetlike norm te vergelyk, dit wil sê die Tripartitum in 1514 geskryf deur Stefan Werboczy, 'n kodifikasie van die Hongaarse gewoontereg, wat in detail handel oor die familie- en eiendomsaangeleenthede van die adel.


Kyk die video: លបងបរទសតចមយនមជឈមបពអចឈនទរក (Junie 2021).