Artikels

GRAF IVAN ANŽ FRANKOPAN, DIE KONINKLIKE STEWARD VAN DIE BOEDEL IN SWEDE 1426 - 1434

GRAF IVAN ANŽ FRANKOPAN, DIE KONINKLIKE STEWARD VAN DIE BOEDEL IN SWEDE 1426 - 1434

GRAF IVAN ANŽ FRANKOPAN, DIE KONINKLIKE STEWARD VAN DIE BOEDEL IN SWEDEN 1426 - 1434

Ibler, Malden

Kroasiese geskiedenis (2005)

Abstrak

Binne die raamwerk van die Middeleeuse geskiedenis van Europa en sy eie geostrategiese ligging, het Skandinawiese tantieme en adel kontak met Sentraal- en Wes-Europa vermaak. Minder bekend is egter die verhouding tussen Eric van Pommere, die koning van die drie Skandinawiese koninkryke en die Kroatische adel van Frankopane. Hierdie artikel poog om die kort beskrywing van die omstandighede in Kroasië en Skandinawië aan die begin van die XVde eeu, die verhouding tussen Eric van Pommerania en graaf Ivan Anž Frankopan, en die rol van die Republiek Dubrovnik (Ragusa) tydens die reis van koning Eric aan te bied. sy weg na die Heilige Land 1424-5. Gebaseer op bronne uit Dubrovnik, Boedapest, Vatikaan en Skandinawië, word daar veral klem gelê op die gebeure rondom Ivan Anž Frankopan se besoek aan Swede. In Venesiaanse en Skandinawiese bronne word daar na hom verwys onder die naam Gian Franchi en Johan Franke. Om hierdie rede was historici onbewus van die werklike identiteit van koning Eric se bestuurder van die landgoed (leen) Stegeborg in Swede 1426-34, graaf Ivan Anž Frankopan.