Artikels

‘In die begin was die Woord’: boeke en geloof in die tyd van Beda

‘In die begin was die Woord’: boeke en geloof in die tyd van Beda

‘In die begin was die Woord’: boeke en geloof in die tyd van Beda

Brown, Michelle P.

The Heroic Age, Uitgawe 4, Winter (2001)

Abstrak

In hierdie referaat bespreek ek die rol van die boek in 'n ontluikende Christelike kultuur en konsentreer my op die waarde daarvan as kultusobjek, met spesifieke verwysing na die kultus van St. Cuthbert en dieLindisfarne Evangelies. Deur die onderliggende fisiese en teologiese oorwegings wat die produksie van die produk gevorm het, te herevalueerLindisfarne Evangelies, Ek heroorweeg die historiese konteks daarvan, kulturele verbintenisse, datering en bedoeling. Deur te vra wat dit eintlik sou kon beteken om hierdie merkwaardige boek te maak, en ook die Cuthbert-evangelie, die vroeë lewens van St. Cuthbert en die Ceolfrith-Bybels, beskou ek die ingewikkelde en invloedryke maniere waarop die Insulêre wêreld en Bede se Northumbria in die besonder gevormde Westerse persepsies van die boek en hoe dit as instrument en geloofskanaal kan dien.


Kyk die video: Wat van die Bybel? Deel 3 - Ontmaskering van die Woord (Junie 2021).