Artikels

Alkoholverbruik deur kinders in die laat Middeleeuse en vroeg-moderne Engeland

Alkoholverbruik deur kinders in die laat Middeleeuse en vroeg-moderne Engeland

Alkoholverbruik deur kinders in die laat Middeleeuse en vroeg-moderne Engeland

Deur Virginia L. Allen

Honours Thesis, Universiteit van Adelaide, 1994

Inleiding: Alkohol word deur die geskiedenis heen genoem as 'n belangrike rol in die sosiale lewe. Die mislukte pogings tot verbod in die moderne era in die VSA illustreer grafies hoe die meeste van die samelewing alkohol waardeer en begeer. In die moderne samelewing waar owerhede alkohol om godsdienstige redes verbied, bestaan ​​'n gesonder handel in alkoholverkope en -verbruik. In die moderne Engeland en die meeste ander samelewings word alkohol waardeer, maar die verbruik is gewoonlik beperk tot sekere geleenthede en tye van die dag. In die laat Middeleeuse en vroeg-moderne era was die verbruikspatroon egter anders. Mense het dwarsdeur die dag alkohol gebruik en alkohol was 'n integrale deel van die daaglikse dieet. Hierdie verbruikspatroon is deur volwassenes en kinders gevolg. Hierdie tesis ondersoek die verbruik van alkohol deur kinders in die laat-Middeleeuse en vroeg-moderne Engeland en bevraagteken die houding teenoor kinderjare soos weerspieël in hul alkoholverbruik.

Al voor die Middeleeue het ale 'n belangrike rol in die alledaagse lewe gespeel. Alle groot ondernemings het hul eie brouhuise gehad, en selfs in klein huishoudings het die vrou gewoonlik tuis gebrou. Tavernes en dorpshuis het floreer, en in die stad het ale vrouens hul ware deur die strate verkoop. Ale en later bier het hierdie belangrike rol in die volgende paar eeue verklein. Mense het alkohol in die vorm van ale of bier net so vry soos ons drink. Dit het elke maaltyd verskyn, en tussendeur.


Kyk die video: Eighty Years War: Episode 1 - Before the Storm (Januarie 2022).