Artikels

Turnabout is Fair Play: Cross-Dressing en Female Tricksters in Middeleeuse Franse tekste

Turnabout is Fair Play: Cross-Dressing en Female Tricksters in Middeleeuse Franse tekste

Turnabout is Fair Play: Cross-Dressing en Female Tricksters in Middeleeuse Franse tekste

Deur Maerian Morris

Aanlyn gepubliseer (2009)

Inleiding: In die ondersoek na die ou Franse literatuur uit die Middeleeue vind daar 'n beduidende verandering plaas met die geboorte van hofverhale. Namate Middeleeuse vertellers meer ingewikkeld en selfreflekterend word namate hulle onderliggende sielkundige motiewe begin ondersoek, is daar 'n gepaardgaande opbloei van die geïdealiseerde hofdame - wat beide in die Middeleeuse periode en dikwels in moderne literêre kritiek gekonstrueer is as 'n argetipiese verteenwoordiger van die suiwer en perfekte vrou. Hierdie afgeleë 'hoflike dames' word gehandhaaf as die standaard waarteen meer 'aardse' vroulike tipes, soos die pastourelle-boeremeisies en veral die fabliaux-vroue, vergelyk en gebrek vind. Hierdie laasgenoemde vroue, tesame met die literatuur wat hulle bewoon, word dikwels beskou as parodieë van meer ideale en romantiese tipes - die karakters en die genres word saamgestel.

Dit sou maklik wees om aan te neem dat aangesien hierdie karakters teenoorgestelde kategorieë inneem; hul eienskappe sou natuurlik ook teenstrydig wees. In hierdie siening bied minder verhewe verhale soos die fabliaux geleenthede vir vroulike karakters om aktiewe geestigheid, sluheid en slimheid te besit, terwyl die romantiese en geïdealiseerde heldinne van die hoflike literatuur nie so gekenmerk word nie. In plaas daarvan demonstreer laasgenoemde Dames passiwiteit, adel, suiwerheid en skoonheid.

In hierdie referaat wil ek nie die bestaan ​​van hierdie belangrike afdelings kritiseer of ontken nie, wat beslis baie van die Middeleeuse literatuur akkuraat kan kenmerk. In plaas daarvan sal ek die ooreenkomste tussen genres en soorte ondersoek, en die fokus verskuif van die gewone binêre opposisies tussen die hoflike dame en die virago, die romanse en die fabliau, Eve of Mary, maagd of hoer. In plaas daarvan om die karakters in die fabliaux te sien as dialektiese teenoorgesteldes wat kontekstualiseer en lae eweknieë te bied aan dié van die verhewe Romeine, wil ek my veral toespits op die Middeleeuse vroulike agentskap, aangesien dit deur 'n tersiêre tipe geopenbaar word - 'n vrou wat aan die rand verskyn en tussen die grense word in 'n aantal genres aangetref en kan gekenmerk word as intelligent, dikwels opvallend en baie vindingryk en bekwaam.

Ek sal 'n baie spesifieke weergawe van hierdie vrou ondersoek. In albei gevalle verskyn sy, ten minste 'n tyd lank, in vermomming in manlike klere. Of sy nou voortspruit uit 'n onwelvoeglike en humoristiese fabliau, 'n opbouende en edele roman, of selfs uit 'n godsdienstige verhaal van die lewe van 'n heilige, sy kan gesien word as opsetlik gebruik van haar vaardighede en gawes om ontberinge, magsmisbruik en sosiale beperkings te oorkom en voorskrifte, terwyl spesifieke veranderinge bereik word wat uiteindelik vanuit die Middeleeuse literêre en sosiale konteks as net uitkomste beskou kan word.


Kyk die video: H3VR Raw Capture: Turnabout is Fair Play - CHAINSAW VS. SLICER (Junie 2021).