Artikels

Die handelaar van Genua: die kruistogte, die Genoese en die Latyns-Ooste, 1187-1220's

Die handelaar van Genua: die kruistogte, die Genoese en die Latyns-Ooste, 1187-1220's

Die handelaar van Genua: die kruistogte, die Genoese en die Latyns-Ooste, 1187-1220's

Deur Merav Mack

PhD-proefskrif, Universiteit van Cambridge, 2003

Abstract: The Merchant of Genoa is 'n studie van die Genoese betrokkenheid by die sake van die oostelike Middellandse See gedurende die laat Middeleeue. In die besonder ondersoek die proefskrif die betrokkenheid van Genua by drie kruistogte na die val van die eerste koninkryk van Jerusalem, sowel as die rol wat Genoa in die handel en in die hervestiging van die Latynse samelewing in die kruisvaartstate gespeel het. Die navorsing fokus op die inwoners van Genua, handelaars en reisigers wat die Middellandse See verken het, kruisvaarders en die Genoese wat hulle in die kruisvaartstate gevestig het, ver weg van Genua. Wat hierdie mense gemeen het, behalwe dat hulle Genoese was, is dat hulle rekords van hul aktiwiteite in die vorm van notariële dokumente nagelaat het. Dit is waarskynlik die vroegste tyd in die geskiedenis van Europa waarin sulke dokumente nie net opgeneem is nie, maar ook bewaar word vir die nageslag. Die bestaan ​​van hierdie versameling dokumente uit die tyd van die kruistogte, waarvan baie nog nie gepubliseer is nie, is dus 'n geleentheid vir 'n nuwe ondersoek na die gebeure vanuit die perspektief van individuele handelaars en om die ekonomiese belange van die gemeente te ondersoek.

Hierdie proefskrif behandel vrae oor die verband tussen kruistog en handel. Wat het die Genoese gemotiveer om die kruisvaarders in 1187-1192 te help? Waarom het hulle nie skepe voorsien vir die deelnemers aan die vierde kruistog nie? Hoe het die kruistog Genua se web van handel beïnvloed? Spesiale aandag word geskenk aan individue en gesinne van Genua wat hulle in die Latyns-Ooste gevestig het. Die saak van die aristokratiese Genoese familie van die Embriaco is veral interessant vanweë die gesin se integrasie in die aristokrasie in die koninkryk van Jerusalem. Kwessies rakende die lojaliteite en identiteit van die Genoese setlaars in die kruisvaartstate word bespreek en ondersoek parallel met die ondersoek na die aktiwiteite van ander Genoese, handelaars en reisigers wat in dieselfde tydperk besig was met handel in Moslem-sentrums.


Kyk die video: Wat waren de Kruistochten? (Junie 2021).