Artikels

Lewd Imaginings: Pedagogiek, Vroomheid en Vorming in die laat-Middeleeuse Oos-Anglia

Lewd Imaginings: Pedagogiek, Vroomheid en Vorming in die laat-Middeleeuse Oos-Anglia

Lewd Imaginings: Pedagogiek, Vroomheid en Vorming in die laat-Middeleeuse Oos-Anglia

Sebastian, John Thomas

PhD-proefskrif, Cornell Universiteit, Augustus (2004)

Opsomming

Hierdie proefskrif ondersoek geestelike en leke begeertes vir geestelike onderrig en leer aan die einde van die Middeleeue in Engeland, maar begeerlikhede, hoewel dit oënskynlik kontemplatief is, het belangrike kerklike, politieke en literêre implikasies. Waar hierdie begeertes voldoen het, het die beeld van die ongeleerde leke gestaan. Hierdie beeld het 'n eie geskiedenis; die opsporing daarvan onthul baie van die diskoerse en identiteite wat die laat-Middeleeuse samelewing struktureer. Die ikoniese leek was 'n skepsel van verbeelding, gevoel en begeerte, nie 'n begeerte na teologiese voorstel en dispuut nie, maar na 'n tasbare verhouding tot God. Die aanspreek van hierdie begeerte het in die laat Middeleeuse Engeland gelei tot 'n verstommende toename in geestelike bewustheid van die geestelike behoeftes van die lekes en geestelike aktivisme om diegene aan te spreek.