Artikels

Die Verre Ooste in die vroeë 16de eeu: Giovanni da Empoli's Travels

Die Verre Ooste in die vroeë 16de eeu: Giovanni da Empoli's Travels

Die Verre Ooste in die vroeë 16de eeu: Giovanni da Empoli's Travels

Deur Nunziatella Alessandrini

Global Encounters European Identities, geredigeer deur Mary N. Harris met Anna Agnarsdóttir en Csaba Lévai (Pisa University Press, 2010)

Opsomming: Na die reis van 1498 wat seeverbindings tussen Europa en Asië tot stand gebring het, was daar 'n toename in die beskikbare inligting oor die Asiatiese wêreld in die vorm van verslae, briewe, ens. Op grond van die verslae van die Florentynse handelaar, Giovanni da Empoli [ Johannes van Empoli], word in hierdie hoofstuk kortliks die ontwikkeling van Europese persepsies oor die Asiatiese wêreld opgespoor, aangesien hulle geleidelik verder as die suiwer ekonomiese uitbrei om beskawingsaspekte van die ander in te sluit, en sodoende 'n nuwe opvatting van verandering openbaar.

Daar is baie studies gedoen oor die impak van die Portugese ontdekkings op Europa, en gevolglik het nuwe perspektiewe en benaderings tot die onderwerp geopen.

Na die historiese reis van Vasco da Gama in 1498, wat die eerste direkte seeskakel tussen Europa en Asië tot stand gebring het, het die Portugese in aanraking gekom met 'n wêreld waarvan hulle net die waasste opvattinge gehad het en wat in baie opsigte heeltemal anders was as die een wat hulle geken het. Die algemene skaarste aan inligting oor hierdie nuwe werklikheid het inderdaad allerlei misverstande en verwarring tussen die twee beskawings veroorsaak, soos gesien kan word in Álvaro Velho se verslag. Hierdie misverstande is egter geleidelik verswak deur daaropvolgende reise, wat nuwe inligtingstukke verskaf het, wat die belangrikste aspekte van hierdie nuwe werklikheid laat dekodeer het. Die Europese persepsie van alteriteit het dus bloot ekonomiese besorgdheid verbygesteek, aangesien die aandag begin fokus het op ander aspekte van die beskawings.

Hierdie geleidelike persepsieverskuiwing het aan die einde van die eerste dekade van die 16de eeu 'n hoogtepunt bereik, waarteen belangstelling in die Ander nie meer net tot ekonomiese aangeleenthede beperk was nie, maar dat dit op breër aspekte van die daaglikse lewe begin fokus het, wat die verskeidenheid inligting rakende die Asiatiese beskawing beskikbaar. Dit was die tydperk van Afonso de Albuquerque se politieke strategie, wat gelei het tot die skepping van Portugese buiteposte in die Ooste, na die inname van Goa (1510) en Malakka (1511). Dit het nou dringend geword vir die Portugese om soveel moontlik inligting in te win oor die gebruike en oortuigings van hierdie volke, nuut vir hulle, aangesien sodanige kennis 'n direkte invloed sou hê op hul sukses om hul kommersiële en politieke doelstellings te bereik en mag uit te oefen.


Kyk die video: Natte Damrak, verwijderen houten palen (Junie 2021).