Artikels

Is daar 'n kern morele kode in alle Arthurvertellings?

Is daar 'n kern morele kode in alle Arthurvertellings?

Is daar 'n kern morele kode in alle Arthurvertellings?

Deur Amy Hurnell

Innervate: Aanlyn-opsteljoernaal (2009/10)

Inleiding: Die talle vertellings wat strek oor die Arthur-tradisie bevat 'n oorweldigende verskeidenheid boodskappe oor hoe die menslike morele kode bepaal moet word. Namate die tradisie ontwikkel het van vroeë kwasi-historiese wortels tot die latere Franse romanse tradisie, het die fokus van die verhale verander en die waardes daarin vervat verander daarvolgens. Die vertellings het minder oorheers deur eenvoudige wedywering, bloedvergieting en oorlogvoering; karakters en motiverings het meer ontwikkel en verhoudings en persoonlike lojaliteite is onder die loep geneem. Die afwyking binne die tradisie is so groot dat George Kane beweer: 'die vele teenstrydighede wat inherent is aan die opgehoopte materiaal van die Arthur-legende, verwar sake so volledig dat geen morele standpunt ten opsigte daarvan konstant gehandhaaf kan word nie.' fokus hoofsaaklik op twee tekste uit die Arthur-romanse-tradisie. Dit sal die Franse geskrifte van Chretien de Troyes in die laat 12de eeu bespreek, veral die verhale van Die ridder van die wa en Erec en Enide, en die Engelse samestelling uit die 14de eeu die strofe Morte Arthur. Op grond van die bekommernisse van hierdie tekste sal die rol van moraliteit in verband met die diktering van menslike optrede ondersoek word, met spesifieke fokus op hoe dit figureer in sekere aspekte van die lewe - liefde, geregtigheid en politieke bestuur. In wese sal hierdie opstel beweer dat die moraliteit van hierdie tradisie eerder gekenmerk word deur die beginsels van een morele kode, maar dit word gekenmerk deur toetsing, kompetisie en konflik tussen verskillende morele waardesisteme.

Romantiese liefde is 'n hoofsaak in beide tekste, en in albei kan ons 'n duidelike verband sien tussen liefde en ander waardesisteme. Die ridderlike gedragskode prys openbare deugdheid in direkte kompetisie met die wette van liefde, en karakters word gedwing om te kies tussen doen wat reg is in terme van die ridderkode, en wat reg is volgens die reëls van hoflike liefde. Romantiese liefde kom voor as 'n oorheersende en allesrowende passie, waarbinne die tipiese norme van morele gedrag ondergeskik moet wees aan die grille van die geliefde.


Kyk die video: De mythe van het ethisch onderwerp (Junie 2021).