Artikels

Vroeë Middeleeuse wonings en nedersettings in Ierland, AD 400-1100

Vroeë Middeleeuse wonings en nedersettings in Ierland, AD 400-1100


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Vroeë Middeleeuse wonings en nedersettings in Ierland, AD 400-1100

Deur Aidan O'Sullivan, Finbar McCormick, Lorcan Harney, Jonathan Kinsella en Thomas Kerr

Vroeg-Middeleeuse Argeologieprojek (EMAP) Verslag 4.2 (2010)

Inleiding: Argeologie in die vroeë Middeleeuse nedersettings oorheers die rekord van opgrawings in Ierland, insluitend nedersettings, komplekse, landskappe en kerklike terreine. Om hierdie rede het die INSTAR-befondsde vroeg-middeleeuse argeologiese projek (EMAP) sy navorsing in 2009-2010 gefokus op wonings en nedersettings (wat vroeër 'n oorsig gegee het van alle argeologiese opgrawings in die vroeë Middeleeue in Ierland). In 2009 het EMAP die eerste keer 'n tydskrif voorberei oor wat ons sou beskou as die belangrikste vroeë Middeleeuse nedersettings en opgrawings in Ierland, hoofsaaklik gebaseer op 'n gedetailleerde oorsig van die oorspronklike EMAP-databasis, 1930-2004; wat neerkom op 'n finale koerant (sien Vol II) van 241 vroeë Middeleeuse nedersettings wat deur argeologiese opgrawing, 1930-2009, geopenbaar is. Die eerste konsep van die Vol. II gazetteer is vir die eerste keer in 'n periode van vyf maande tussen Julie en Desember 2009 voltooi (Kerr et al 2009) en is in 2010 verwerk en uitgebrei. In 2010 het EMAP verder op hierdie prestasie voortgebou, om navorsing te doen en 'n boek te voltooi. Ek vertolk teks wat voorafgaan aan die Vol II-Staatskoerant, en bied sodoende 'n refleksie en ontleding van temas soos huise en geboue, die organisering van nedersettings, landbou-aktiwiteite en handwerk en nywerheid. Hierdie tweedelige verslag, wat in Desember 2010 voltooi is, verteenwoordig waarskynlik die eerste samestelling, analise en bespreking van die vroeë Middeleeuse nedersettingsargeologie in Ierland, soos geopenbaar deur opgrawings, 1930-2009.

Die voorbereiding van hierdie EMAP-verslag het baie werk vereis; die versameling van ongepubliseerde uitgrawingsverslae, die hersiening van monografieë en tydskrifte, die versameling van data en die voorbereiding van kort werfsintese. Tussen Julie-Augustus 2009 het EMAP-personeel navorsing gedoen oor 'n groot aantal vroeë Middeleeuse wonings en nedersettings in 'n wye verskeidenheid van voorheen gepubliseerde bronne (tydskrifte, boeke, ens.) En ook ongepubliseerde verslae geïdentifiseer wat in die National Monuments Service gehou is. DoEHLG, Republiek van Ierland en in die Noord-Ierland Omgewingsagentskap (NIEA). Daar is kontak gemaak met die personeel van hierdie instansies en EMAP-personeel het daarna per e-pos, brief en telefoon per e-pos, per telefoon, per e-pos kontak gemaak met individuele werfdirekteure om toestemming te vra om ongepubliseerde verslae in die NMS / NIEA te lees en om hierdie verslae in EMAP se navorsing te gebruik. Dit is opvallend dat, ondanks 'n ernstige ekonomiese insinking aan die einde van 2009 en 2010, alle werfdirekteure en maatskappye wat gekontak is, die projek geweldig ondersteun het en dat alle werfdirekteure wat hulle gekontak het, die volle toestemming gegee het om die verslae te raadpleeg - 'n maatstaf van die beroep se verbintenis tot verspreiding en navorsing . In enkele gevalle was dit onmoontlik om werfdirekteure op te spoor of kontak (dikwels as gevolg van personeelontslag in baie ondernemings). In sulke gevalle het EMAP-navorsers die kort opsommings gebruik wat reeds in opgrawings.ie of in ander publikasies gepubliseer is. Tussen Augustus-November 2009 het EMAP-personeel hierdie ongepubliseerde verslae gebruik om kort beskrywings vir hierdie koerant op te stel. en ook 'n oorsig van addisionele publikasies en verslae, en die persoonlike kennis en navorsing van EMAP-lede (bv. Kerr oor Ulster, Kinsella oor NRA-skemas, O'Sullivan oor crannogs, ens.). Elke EMAP-lid is verantwoordelik vir die opstel van elke werfopsomming, hoofsaaklik per land, om die doeltreffendheid en produksie van verslae te maksimeer. Onder die leiding van die projek, hoofondersoekers, dr. Aidan O'Sullivan en dr. Finbar McCormick, het dr. Thomas Kerr in QUB opgetree as die daaglikse koördineerder van die voorbereiding van opsommings van die werwe, wat sorg vir noue weergawe-beheer (bv. aanwysing van 'topkopieë') en die nakoming van die projekroosters. Hiervoor is voorlopige redigering vereis, terwyl werfplanne, deursnit en ander belangrike illustrasies uit boeke, referate en ongepubliseerde verslae geskandeer is en op relevante plekke in die Staatskoerant geplaas is. In 2010 het EMAP verdere befondsing van die INSTAR-program verkry en tussen Julie-Augustus 2010 het EMAP-personeel aanvanklik gefokus op die opstel en herskryf van 'n klein aantal addisionele webwerfbeskrywings vir die koerant (Vol. II). In totaal is daar 13 ekstra werfopsommings geskryf - en drie webwerwe is herskryf - in 2010, wat die totale aantal webwerwe wat beskryf is op 241 webwerwe bring. Die belangrikste prioriteit tussen Augustus en November 2010 het toe verskuif na die opstel van 'n verslag oor vroeë Middeleeuse wonings en nedersetting in Ierland, 400-1100 n.C. EMAP het gefokus op vier hoofareas: vroeë Middeleeuse huise en ander en industriële aktiwiteite op vroeë Middeleeuse nedersettings. Hierdie hoofstukke bevat 'n ondersoek na die fisiese karakter, sosiale en ekonomiese organisasie, en die chronologie en biografieë van nedersettings en hul verwante huishoudelike, ekonomiese, ambags- en industriële aktiwiteite. Daar word gehoop dat hierdie verslag en tydskrif uiteindelik die basis sal vorm van 'n tweedelige boek wat gepubliseer is oor vroeë Middeleeuse wonings en nedersetting in Ierland.

Ten slotte is die tweedelige verslag en die koerant van vroeë Middeleeuse wonings en nedersettings al 'n wesenlike en baie waardevolle navorsingsverslag en is dit 'n belangrike opdatering en ambisieuse uitbreiding van die bestaande EMAP-navorsing oor vroeë Middeleeuse opgrawings in Ierland. Op sigself kan albei as belangrike navorsingsbronne beskou word. Die verslag wat ek rapporteer, bied die mees onlangse bespreking oor die opgegrawe bewyse vir wonings en verwante landbou-, handwerk- en nywerheidsaktiwiteite in vroeë Middeleeuse nedersettings. Die Gazetteer-volume II is belangrik, aangesien nog nooit so 'n dokument van opgegrawe vroeë Middeleeuse nedersettingsgebiede saamgestel is nie (en ook vir ander tydperke met minder argeologiese bewyse of gegewens). Albei is nou bereid om die konsepstandaard in Desember 2010 aan INSTAR voor te lê, maar daar word voorsien dat hulle, met verdere befondsing, in 2011 geredigeer en op publikasiestandaard gebring kan word. Ons hoop dat so 'n werk as 'n belangrike bydrae tot woonpraktyke in die vroeë Middeleeuse Ierland.


Kyk die video: Dit hebben wij in huis #5. Een seksuele revolutie rond 1500? (Mei 2022).