Artikels

Die huwelik, erfenis en die magsbalans in Engeland en Frankryk van die Twaalfde eeu

Die huwelik, erfenis en die magsbalans in Engeland en Frankryk van die Twaalfde eeu


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die huwelik, erfenis en die magsbalans in Engeland en Frankryk van die Twaalfde eeu

Deur Lindsay Mark Diggelmann

PhD-proefskrif, Universiteit van Auckland, 2004

Samevatting: Hierdie projek poog om die belangrikheid van die sosiale instellings van huwelik en erfenis in kaart te bring om aanleiding te gee tot politieke verandering in Engeland en Frankryk gedurende die periode 1100-1215. Dit vind baat by die bestudering van uiteenlopende primêre bronne wat kroniekgeskiedenis, regs- en finansiële dokumente, handveste, diplomatieke verdrae, briewe en hedendaagse werke van verbeeldingryke literatuur insluit. Dit neem ook rekening met die uitgebreide sekondêre literatuur wat handel oor die tydperk op die gebied van historiese navorsing en in verwante velde soos antropologie, politieke wetenskap en literêre kritiek. Die proefskrif is breedweg in twee dele verdeel, met vier hoofstukke gewy aan 'n uitgebreide ontleding van belangrikste temas en 'n verdere vier wat 'n narratiewe leesstuk van die tydperk bied om die voorgestelde idees te illustreer.

Die sentrale argument voer aan dat 'n 'multipolêre' magsbalans bestaan ​​het tussen die kwasi-onafhanklike state onder die nominale heerskappy van die koninkryk van Frankryk (en ook Engeland betrek) rondom 1100; dat hierdie reëling in die volgende jare gereeld ontwrig is, sodat teen ongeveer 1200 'n oorblywende balans meer 'bipolêr' van aard was, aangesien die koninkryke Plantagenet en Capetian nou die kleiner territoriale eenhede oorheers; en dat die belangrikste faktore om hierdie verandering te bewerkstellig, die politieke gevolge van die huwelik en erfenis-episodes was. Die idee van 'n magsbalans word ontwikkel en bespreek aan die hand van soortgelyke idees wat in die studie van internasionale betrekkinge tussen Europese state gedurende die agtiende eeu voorkom.

Ter ondersteuning van die argument word verskeie hoofstukke gewy aan 'n noukeurige ondersoek van die sosiale praktyke en beperkings rondom die huwelik en erfenis gedurende die twaalfde eeu. Kwessies soos die behoefte aan toestemming tussen huweliksmaats, huweliksbeperkings op grond van sameswering en die voorkoms van primogenituur in die oorhandiging van boedels word alles breedvoerig bespreek. 'N Sentrale tema is die betwiste en voorlopige aard van al hierdie kwessies gedurende die tydperk, met reëls wat onduidelik of nie algemeen aanvaar is nie, wat geleenthede bied vir politieke vooruitgang deur lede van die sosiale elite. Verder beweer hierdie tesis dat vroeëre historiografiese modelle wat 'n eenvoudige en konsekwente opposisie tussen kerklike leiers en grootmense oor huweliksvrae beskryf onrealisties is. Dit wil die punte van oorvleueling en tydelike alliansie in sekulêre en kerklike beleidsrigtings identifiseer, asook die konflik wat by ander geleenthede tussen hulle voorgekom het, opmerk. Die projek het ook ten doel om die tegnieke en voordele van kultuurgeskiedenis te gebruik om 'n belangrike ekstra dimensie aan die sentrale politieke argument toe te voeg deur heersende oortuigings en waardesisteme rondom die huweliks- en erfenisinstellings te ondersoek.


Kyk die video: Citizen Roy Cohn, Norieagas Drug Running Friends, And Butler Silent Brotherhood (Mei 2022).