Artikels

The Hand of the Master: Sexing Paleography in the Paston Letters

The Hand of the Master: Sexing Paleography in the Paston Letters

The Hand of the Master: Sexing Paleography in the Paston Letters

Deur Josephine A. Koster

Middeleeuse perspektiewe, Vol.19 (2004)

Inleiding: Wanneer ons die geskrifte van Middeleeuse vroue ondersoek, doen ons dit selde uit 'n belangelose posisie. Ons kom om sulke redes om sulke tekste - van politiek tot literêr tot histories tot godsdienstig tot filosofies - en wanneer ons daarheen kom, word ons gevul met die bagasie van ons kritiese verwagtinge. Soos Annette Kolodny (1985) enkele jare gelede opgemerk het met betrekking tot Amerikaanse literatuur, vind ons in 'n teks wat ons daar verwag. In hierdie referaat wil ek een van die belangrikste aannames oor die Middeleeuse vrouetekste in die vroeë en middel van die vyftiende eeu ondersoek, waarom ons dit hou, en wat ons eintlik kan vind as ons die sluier van sulke kritiese aannames probeer deurboor kom nader aan die woorde wat hierdie Middeleeuse vroue eintlik geskryf het.

Die veronderstelling wat ek wil betwis, is dat Middeleeuse vroue grotendeels ongeletterd was. In modeme terme beteken “ongeletterd nie om te kan lees of skryf nie - met ander woorde, ongeletterdheid is die onvermoë om tekste te skep en te verteer. In die Middeleeue het geletterdheid en ongeletterdheid egter 'n vloeiender verskeidenheid betekenisse gehad. 'Literatus' was 'n term wat gereserveer is vir diegene wat Latyn kon lees en skryf - die taal van gemagtigde tekstualiteit, die regering, die sakewêreld, die wet en die Kerk. Dit was grotendeels, hoewel nie uitsluitlik nie, die provinsie van mans wat formele opleiding in die 'klerklike' (in teenstelling met beroepsgerigte) spore van middeleeuse skoolopleiding ervaar het.

Diegene wat nie 'literatus' was nie, het in Midde-Engels as 'lewed' bekend gestaan ​​- diegene sonder 'konnyng' van Latynse tekste. 'Lewed' word gewoonlik vertaal as 'ongeletterd', alhoewel dit nie beteken dat sulke persone nie in die volksmond kon lees en / of skryf nie. In Eileen Power se vroeë studie van Middeleeuse kloosters in Engeland (lm) noem sy byvoorbeeld beskuldigings deur biskoplike eksaminatore dat nonne in baie Engelse kloosters ongeletterd of onbekwaam was in Latyn (of later, in Frans, die taal van die sosiale hoër klasse). . Power se uitbeelding van “die volledige onkunde oor Latyn en algemene ongeletterdheid in hierdie huise” (250), in ooreenstemming met wat geleerdes in die twintigerjare van die Middeleeuse vrouelewe geglo het, het gelei tot 'n wyd aanvaarde prentjie van Middeleeuse nonne wat hul gebede gememoriseer het sonder om te weet. waaroor hulle gebid het - 'n patetiese prentjie.


Kyk die video: The Hand Of A Master Full Message (Augustus 2021).