Artikels

'Dyvers kyndes of religion in sondry partes of the Ilande': die geografie van pastorale sorg in die dertiende-eeuse Engeland

'Dyvers kyndes of religion in sondry partes of the Ilande': die geografie van pastorale sorg in die dertiende-eeuse Engeland


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

'Dyvers kyndes of religion in sondry partes of the Ilande': die geografie van pastorale sorg in die dertiende-eeuse Engeland

Deur William Hopkins Campbell

PhD-proefskrif, Universiteit van St Andrews, 2007

Samevatting: Die Kerk was nie die enigste voorvader en verspreider van idees in die Middeleeuse Engeland nie, maar dit was die mees deurlopende. Die verhoudings tussen die kerklike en lekere koninkryke is op hoë sosiale vlakke goed gedokumenteer, maar word geleidelik duister as 'n mens neerkom op die invloed van die Kerk in die algemeen op die samelewing (en andersom).

Die twaalfde eeu was 'n tyd van groot energie en vernuwing in die leierskap en geleerdheid van die Kerk; vergelykbare godsdienstige energie en vernuwing kan gesien word in die laat-Middeleeuse lekekultuur. Die momentum is in die dertiende eeu oorgedra, en pastorale sorg was die middel om dit oor te dra.

Die historiese bronne in hierdie veld is geneig om óf voorskriftelik te wees, soos verhandelinge oor hoe om belydenisse te hoor, of beskrywend, soos biskopregisters. Voorskrif en beskrywing word gewoonlik afsonderlik bespreek. Net so word die gemeente-geestelikes en die broeders selde saam bestudeer. Hierdie families van primêre bronne en sekondêre literatuur word hier saamgevoeg om 'n meer volledige prentjie van pastorale sorg en die kerklike lewe te lewer.

Die kerk was 'n inherente plaaslike instelling, gevorm deur geografie, persoonlikhede, sosiale strukture en ontelbare ad hoc-oplossings vir plaaslike probleme. Min studies oor die Middeleeuse Engelse kerkgeskiedenis het die aansienlike implikasies hiervan vir pastorale sorg volledig aanvaar; noukeurige aandag aan plaaslike variasie is 'n bepalende metodologie van hierdie proefskrif, wat afgesluit word met 'n reeks plaaslike gevallestudies van pastorale sorg in verskeie bisdomme, wat nie net die verskille tussen hulle demonstreer nie, maar ook die variasies daarin.


Kyk die video: 5 Ways to Connect with the Old Gods (Mei 2022).