Artikels

Women at Sea: beskeidenheid, privaatheid en seksuele wangedrag van passasiers en matrose aan boord van Islamitiese skepe

Women at Sea: beskeidenheid, privaatheid en seksuele wangedrag van passasiers en matrose aan boord van Islamitiese skepe


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Women at Sea: beskeidenheid, privaatheid en seksuele wangedrag van passasiers en matrose aan boord van Islamitiese skepe

Deur Hassan S. Khalilieh

Al-Qanṭara: Revista de Estudios Arabes, Vol.27: 1 (2006)

Samevatting: Die artikel handel oor die houding van die Islamitiese wet teenoor die vervoer van vroue deur water en hoe Moslem-regterlike owerhede hul teenwoordigheid op skepe beskou het. Dit bespreek die omstandighede waaronder vroue gedra, geakkommodeer en behandel word, benewens hul persoonlike en sosiale gedrag in skepe. Om Islamitiese godsdienstige etiek en navigasievoorskrifte toe te pas tydens maritieme reise, het juriste eienaars van skepe, bemanning en passasiers opdrag gegee om op te tree in geval van onsedelike gedrag van beide partye. Vroue kon hulself teen versoeking en seksuele teistering beskerm deur beskeie aan te trek, behoorlik op te tree en met mahrams te reis. Alhoewel hierdie werk op die Islamitiese Middellandse See fokus, beskryf die artikel kortliks die straf van seksuele wangedrag soos dit in die dertiende eeu G.J. in die Islamitiese Maleis vasgestel is. Laastens raak dit die Islamitiese regsposisie rakende die vervoer van Moslems aan boord van Christelike skepe.

Inleiding: Vroue was 'n onlosmaaklike deel van die Islamitiese samelewing gedurende die klassieke era. Hulle het 'n integrale rol in die binnelandse ekonomie gespeel soos in die skeepsbedryf en oorsese handel. Die skrale dokumentêre bewyse wat ons uit die Cairo Geniza-rekords verkry, toon dat 'n paar vroue verbonde aan regeringskringe selfs kommersiële vaartuie besit: die handelsvaartuie van al-Sayyida, die tante van Z iri-goewerneurs van Ifrqiya al-Mu'izz Ibn B dis (406-454 / 1016-1062), vaar tussen Tunisiese, Sisiliaanse en Egiptiese hawens. Oor Moslemvroue wat betrokke is by oorsese handel, leer ons uit 'n maritieme leningkontrak uit die twaalfde eeu. 'N Italiaanse geldskieter genaamd Ser Guglielmo het 'n korttermynlening aan die Sisiliaanse Moslem-ondernemers verleen - 'n vrou genaamd Ghaf a en haar broer' Abd All h - op voorwaarde dat hulle dit op die vasgestelde datum teen 'n vaste rentekoers terugbetaal, of dat hulle alle finansiële gevolge. Die onlangse ontdekking van sulke historiese bewyse bevestig duidelik dat die Islamitiese wetgewing toegelaat het dat vroue 'n rol speel in die daaglikse ekonomiese lewe van die samelewing, solank die godsdienstige beginsels en sosiale norme nagekom word.

Moeilikhede en ongelukkighede, waaronder blote gebrek, godsdienstige motiewe, die strewe na leer en die noodsaaklikheid van 'n bestaan, het alles geskenk vir reis deur die Middellandse See. Hierdie vroue het ook gemotiveer om te reis, ondanks die risiko's van watervervoer. In 'n elfde-eeuse Geniza-brief word beskryf hoe 'n vaartuig wat op pad was na Alexandrië van Salqa a / Saly a, in die Catania-provinsie op Sisilië, verongeluk is en twintig siele, vroue en mans, omgekom het. Die klem van die skrywer op die vroue wat in hierdie skipbreuk dood is, dui daarop dat vroue in daardie dae minder gereis het as mans. Hierdie brief toon egter nie aan hoe vroue op hierdie spesifieke skip gedra en behandel is nie. Die omstandighede waaronder vroue geakkommodeer en behandel word, bly vaag, asook hul persoonlike en sosiale gedrag op rivier- en seevaartuie. Daarom sal daar gedurende die volgende bespreking gepoog word om lig te werp op die houding van die Islamitiese wet teenoor die vervoer van vroue deur die water. Dit sal fokus op die sienings van Moslem-regsgeleerdes en mus tasibs (markopsigters) oor die aanwesigheid en vervoer van vroulike reisigers in skepe. Hoe het die Moslem-regterlike owerhede die eienaars van skepe, bemanningslede en passasiers opdrag gegee oor onsedelike gedrag van beide of enige party? Hoe kon vroue hulself teen versoekings en seksuele teisterings beskerm? Waar is straf opgelê, op land of aan boord van die skip? En wat was die kaptein se jurisdiksie?


Kyk die video: 30 years of women at sea on deployment (Mei 2022).