Artikels

Die datum van die militêre kompendium van Syrianus Magister (voorheen die sesde-eeuse anonymus Byzantinus)

Die datum van die militêre kompendium van Syrianus Magister (voorheen die sesde-eeuse anonymus Byzantinus)

Die datum van die militêre kompendium van Syrianus Magister (voorheen die sesde-eeuse anonymus Byzantinus)

Deur Philip Rance

Byzantinische Zeitschrift, Volume 100, Uitgawe 2 (2008)

Inleiding: die Griekse militêre handleiding wat bekend staan ​​onder die moderne titel De Re Strategica, en konvensioneel toegeskryf word aan die sesde-eeuse Anonymus Byzantinus, is aansienlik getransformeer deur onlangse studiebeurse. Hierdie verhandeling oor uiteenlopende aspekte van oorlogvoering is twee keer geredigeer deur Herman Kochly en Wilhelm Rostow in 1855 en deur George Dennis in 1986, wat albei keer as 'n diskrete en selfstandige artikel gepubliseer is, waarvan die skrywer en titel onbekend was tot die verlies van die aanvanklike folio in die prototipes van die manuskrip. Danksy Constantine Zuckerman se landdrosstudie van 1990, De Re Strategica is uiteindelik herenig met twee ander afdelings van dieselfde werk wat apart in die manuskriptradisie bewaar word, 'n anonieme Rhetorica Militaris en a Naumachia, wat albei onafhanklik verwerk is. Aangesien die unieke manuskrip van die Naumachia 'n opskrif is vir 'n Syrianus Magister, moet die outeur die erkenning van die algemene outeurskap van al drie afdelings noodwendig die hele komposisie toewys.

Hierdie gevolgtrekking is die langdurige hoogtepunt van vroeëre geleerdheid, wat tot in die sewentiende eeu dateer, wat deurgaans op die tekseenheid van hierdie drie stukke gewys het, maar waarvan die volle implikasies verduister is deur die fout van die invloedryke kodikoloog Alphonse Dain in 1943, waarvan die klaarblyklike bevestiging van die tekstuele afhanklikheid van De Re Strategica het twee geslagte geleerdes daartoe gelei om hierdie werk in isolasie te behandel. Kortom, die voormalige sesde-eeuse anonieme De Re Strategica is nie meer anoniem nie en is nou een element van 'n groter samestelling wat onlangse studies die 'Kompendium‘Of‘Strategikon‘Van Syrianus. Hierdie aspekte van die teks is onbetwisbaar gedemonstreer, selfs al erken sommige geleerdes steeds nie hierdie nuwe werklikhede nie, maar die datum van Syrianus se kompendium bly 'n aanhoudende raaisel.

Reeds voor die publikasie van die studie van Zuckerman het twee artikels, een deur Barry Baldwin, die ander deur Doug Lee en Jonathan Shepard, onafhanklik kennis geneem van die dun fondamente waarop die sesde-eeuse datering van De Re Strategica berus en op aspekte van die teks gewys. potensieel strydig met hierdie datum en / of meer toepaslik vir die negende of tiende eeu. Daaropvolgende studies, veral dié van Salvatore Cosentino, het die tradisionele benadeling verder ondermyn en moontlike aanduidings van outeurskap in die middel-Bisantynse periode gegee.

Oor die algemeen het die onlangse studie daarin geslaag om aan te toon dat die getuienis wat tot dusver ter ondersteuning van 'n sesde-eeuse datum aangehaal is, op sy beste onoortuigend is en met gelyke geldigheid verband hou met enige tydperk tussen die latere sesde en laat negende / vroeë tiende eeu, maar positiewe bewyse Dit kan minder maklik onderskei word wat Syrianus se werk binne hierdie drie eeue stewig kan veranker, en tans is die kwessie onbewys. Dit is die doel van hierdie artikel om die argumente van die vorige studiebeurs te ondersoek en addisionele dateringskriteria aan te dui wat daarop dui dat die kompendium van Syrianus nie 'n laat antieke teks is nie, maar tot die middel-Bisantynse periode behoort.