Artikels

'N Studie oor Geogoð in Ou-Engelse poësie: Beowulf 535-538

'N Studie oor Geogoð in Ou-Engelse poësie: Beowulf 535-538

'N Studie oor Geogoð in Ou-Engelse poësie: Beowulf 535-538

Middeleeuse Engelse studies, vol. 2)

Lee, Dongill

Abstrak

Hierdie referaat handel oor die betekenis van geogoð en die toepassing daarvan in Beowulf met verwysing na die vlugtoneel tussen Beowulf en Unferth. Die begrip van die aard van Beowulf se antwoord op Unferth in 530-606 hang in 'n groot mate af van die korrekte interpretasie van geogoð. Baie kritici is dit eens dat Beowulf vinnig erken dat Breca en hy bloot dwase seuns was (ten tyde van die swemwedstryd). Ek sal aantoon dat die algemeen aanvaarde betekenis 'onvolwassenheid' of 'dwaasheid' wat aan geogoð gegee word, nie van toepassing is in Beowulf se antwoord op Unferth se mondelinge aanval op die deelname van Beowulf aan die swemwedstryd nie. Beowulf se verwysing na geogoð word die beste geïnterpreteer, nie as 'n teken van onvolwassenheid of oorhaastigheid nie, maar as 'n bevestiging van sy vroeë heldhaftige geaardheid.