Artikels

Produktiewe vernietiging: marteling, teks en die liggaam in die ou Engelse Andreas

Produktiewe vernietiging: marteling, teks en die liggaam in die ou Engelse Andreas


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Produktiewe vernietiging: marteling, teks en die liggaam in die ou Engels Andreas

Fooi, Christopher

Essays in Medieval Studies, vol. 11 (1994)

Abstrak

Skryf in die Oudengels Andreas is tegelyk 'n produktiewe en 'n vernietigende aktiwiteit. Ons word eers vroeg in die gedig bewus van die gevaarlike krag van die geskrewe woord, wanneer ons verneem dat die Mermedoniërs die normaal produktiewe aktiwiteit van skryf ondermyn het in 'n instrument om die uitvoeringsdatums van hul gevangenes te bereken (134-37) .1 Later belig die woorde van die duiwel om die Mermedoniërs teen Andreas aan te spoor die leksikale verband tussen die vernietigende aard van skryf en die produktiewe aard van marteling in die semiotiese konteks van die gedig. Uiteindelik, in 'n soort "dubbele ondermyning", is dieselfde Mermedoniërs die middel waardeur die vernietigende praktyk van marteling self getransformeer word, aangesien hulle sy identiteit as 'n tipe Christus op Andreas se liggaam "skryf". Dit is presies hierdie analoog verband tussen produksie en vernietiging, tussen inskripsie en toediening, tussen die skryfhandeling en die van marteling en die transformerende kragte wat in elke praktyk saamgevoeg word, wat ek in hierdie referaat gaan ondersoek, en fokus op hoe Andreas se liggaam uiteindelik dien as die bladsy waarop hierdie multivalente (en skynbaar paradoksale) teks geskryf is.

'N Ondersoek na die analogie tussen skryf en marteling staan ​​sentraal in my bespreking van Andreas. Meer nog, wil ek die tasbare resultate van hierdie handelinge wat die 'tekste' saamgestel het deur sowel skryf as marteling in die konteks van hierdie analogie definieer. Vir hierdie doel begin ek met 'n bespreking van verskeie gedeeltes waarin die produksietaal, taalkundig of tematies, gebonde is aan konsepte van vernietiging. Nadat ek 'n filologiese model ontwikkel het wat 'n verband tussen konsepte van produksie en vernietiging voorstel, sal ek 'n teoretiese konstruk van die 'geslag' -struktuur van die skryfhandeling stel en aantoon hoe hierdie struktuur ooreenstem met die van die marteling. Ek sal afsluit met 'n analise van die transformerende krag van pyn, en 'n bespreking van die literêre parallelle tot die mag soos dit in Andreas voorkom.