Artikels

Kerstening van Noorweë

Kerstening van Noorweë


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Kerstening van Noorweë

Deur Sæbjørg Walaker Nordeide

Konferensie Referaat gelewer in 2007

Inleiding: 'n Groot verandering het in Skandinawië plaasgevind rondom 1000 n.C.: die ontstaan ​​van 'n monargie, die vestiging van die Christendom en verstedeliking is die hoofelemente van hierdie verandering, gevolg deur transformasies in byvoorbeeld sosiale organisasie, ekonomie, tegnologie en estetika. Die volgorde van gebeure word sedertdien lank bespreek om die antwoord op die tipiese historiese vraag te vind: Wat kom eerste en laaste in hierdie historiese volgorde? Wat was die verloop van gebeure, en wat was die gevolge?

In 'n postdoktorale projek het ek ten doel gehad om kennis oor hierdie chronologie te bevorder deur spesifiek te fokus op die verandering van Noorse na Christelike godsdiens in Noorweë. Ek wil beskikbare inligting oor chronologie rakende drie belangrike aspekte ontleed:

  • hoe lank het die ou Noorse godsdiens voortgeduur nadat die Christendom ingestel is
  • hoe vroeg kon 'n Christelike kultus opgespoor word
  • en omdat baie geleerdes voorheen die moontlikheid van sinkretisme of akkulturasie en geleidelike verandering beklemtoon het, het ek ook ten doel gehad om aan te toon of daar 'n geleidelike verskuiwing van 'n Noorse na 'n Christelike kultus plaasgevind het. Om die latere aspek te ondersoek, het ek spore van kultusse begin karteer voor die infiltrasie van die Christendom in Noorweë, en het ek my navorsing beëindig met die stigting van die aartsbiskop van Nidaros.

Die tydperk vir my ondersoeke was dus tussen c. 560 en 1152/53 nC.

Vroeë geskrewe bronne beskryf sendeling Christelike konings wat gedoop is, dikwels in die buiteland, en wat saam met sendelinge na Noorweë teruggekeer het. Die voorbeeld van koning Håkon den gode (regering 934-961), wat in Engeland grootgemaak is, is 'n uitstekende voorbeeld van so 'n koning. . Koning Olav Tryggvason, grootgemaak in Novgorod, en koning Olav Haraldsson (St Olav) wat onderskeidelik in die laat 10de en vroeë 11de eeu regeer, word ook beskryf as konings wat belangrik was vir die kerstening van Noorweë. Dit geld veral St Olav, wat in 1030 in 'n geveg in Trøndelag gesterf het. Die jaar 1030 is dus gesien as die 'amptelike jaar' vir die kerstening van die Noorse bevolking.

Hedendaagse geskrewe bronne is egter min vir hierdie vroeë tydperk, en die betroubaarheid van latere dokumente rakende hierdie tydperk is onseker. Hedendaagse argeologiese materiaal is soms geïnterpreteer om binne die konteks van die geskrewe bronne te pas, maar dikwels vertel die interpretasie 'n botsende verhaal. In sommige gebiede, byvoorbeeld in Rogaland, het argeologiese bewyse gewys op 'n stadige en geleidelike verandering in die Christendom na 'n vroeë bekendstelling, miskien al in die 8ste eeu. Maar in die oorgrote meerderheid gebiede in Noorweë toon die materiële kultuur 'n skielike stop in die Noorse kultus gedurende die 10de - 11de eeu en uiteindelik die verskyning van Christelike kerke. Die verskille in interpretasie hang af van verskille in argeologiese materiaal in verskillende streke, maar ook van verskille in teoretiese agtergrond en metodes.


Kyk die video: The Netherlands: The Friesland Connection (Mei 2022).