Artikels

Die outobiografie van Abelard en Middeleeuse individualisme

Die outobiografie van Abelard en Middeleeuse individualisme

Die outobiografie van Abelard en Middeleeuse individualisme

Deur Sverre Bagge

Tydskrif vir Middeleeuse Geskiedenis, Vol.19: 4 (1993)

Abstract: Hierdie artikel bespreek Abelard'sHistoria Calamitatum in verband met die debat oor 'die individu' of 'individualisme' in die Middeleeue, wat aan die gang was tussen aanhangers van 'die Renaissance van die Twaalfde eeu' en geleerdes wat die opkoms van die moderne individu in meer onlangse tydperke plaas. Die slotsom ondersteun grotendeels laasgenoemde standpunt. Abelard vertel nie 'n deurlopende verhaal van sy lewe nie, hy beskryf nie 'n bekering of 'n nuwe begrip van sy eie ek as die resultaat van sy tragiese ervaring nie, en as 'n intellektueel beklemtoon hy nie sy eie onafhanklike denke in teenstelling met sy omgewing. Daarenteen verstaan ​​hy sy eie lewe deur middel van modelle afgelei van die heilige geskiedenis, volgens die hedendaagse idee van tipologie. Sy lewendige beskrywing van die tragiese gebeure in sy lewe en sy eie reaksies daarop bevat egter 'n sterk element van subjektiwiteit en sy klem op meriete eerder as op status as hy met ander intellektuele meeding, is in 'n sekere sin individualisties. In hierdie opsig kan Abelard ook beskou word as verteenwoordigend van 'n wyer houding in die hedendaagse wetenskaplike milieux. Ten slotte moet opgemerk word dat soortgelyke besware teen renaissance of vroeg-moderne individualisme geopper kan word as dié wat hier aangevoer word aangaandeHistoria Calamitatum as 'n uitdrukking van Middeleeuse individualisme.


Kyk die video: Marcabru 1100-1150: Pax in nomine Domini (Junie 2021).