Artikels

The Other Saint Bernard: The 'Troubled and Varied Career' van Bernard van Abbeville, abt van Tiron

The Other Saint Bernard: The 'Troubled and Varied Career' van Bernard van Abbeville, abt van Tiron


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

The Other Saint Bernard: The 'Troubled and Varied Career' van Bernard van Abbeville, abt van Tiron

Deur Kathleen Thompson

Tydskrif vir Kerkgeskiedenis, Vol.60: 4 (2009)

Abstract: Geoffrey Grossus se lang lewe van Bernard van Abbeville laat baie vrae onbeantwoord. Vergelyking met hedendaagse bronne suggereer dat Bernard 'n loopbaankerkman was met 'n belangstelling in askese en die apostoliese lewe, wat sy oorspronklike huis in Poitiers verlaat het vanweë die weerstand teen hervormings wat hy as abt ingestel het. 'N Geslaagde soeke na 'n beskermheer het hom in staat gestel om 'n heeltemal nuwe gemeenskap in Tiron in die Perche te vestig, waar hy sy idees kon implementeer, hoewel die gemeenskap nie aan die voorpunt van die kloosterdenke gebly het na die dood van sy charismatiese stigter in 1116 nie. .

Inleiding: ''n moeilike en gevarieerde loopbaan'. So is David Knowles se beoordeling van Bernard van Abbeville, stigter van die abdij van Tiron, wat in die beboste landskap van die Perche-streek tussen Alençon en Chartres in Wes-Frankryk lê. Bernard se loopbaan word gewoonlik gekoppel aan dié van Robert van Arbrissel en Vitalis van Mortain, almal belangrike figure in die asketiese herlewing in die klooster wat Wes-Europa in die laat elfde en vroeë twaalfde eeu aangegryp het. Alhoewel die Fontevraudine- en Savignac-verbintenisse wat voortspruit uit die aktiwiteite van Robert en Vitalis baie bespreek is, is daar nog geen belangrike geskiedenis van die abdij van Tiron nie. Die strengheid van Bernard se benadering tot die kloosterlewe is egter baie bewonder deur tydgenote, waaronder Hendrik I van Engeland, David I van Skotland en Lodewyk VI van Frankryk. Sy abdy was die bron vir meer as honderd gemeenskappe in Frankryk en, miskien verrassend, in Skotland, Wallis en Engeland. Die spoed waarmee hierdie dogterhuise oor so 'n breë gebied gestig is, was opmerklik, maar die impuls is nie volgehou nie, en die sogenaamde 'Orde van Tiron' was aan die begin van die dertiende eeu.

Die bronne vir die vroeë geskiedenis van die abdij van Tiron is vollediger as vir baie ander hedendaagse fondamente. Volgens die negentiende-eeuse redakteur is daar 'n kartelboek of register van titels op eiendom saamgestel in die 1160's en verskeie verwysings in byna hedendaagse bronne, waarvan die vroegste uit die 1120's dateer. Bowenal is daar egter 'n Lewe van Bernard van Abbeville, blykbaar in Tiron geskryf, deur Geoffrey, wat homself beskryf as die minste van monnike, 'monachorum omnium infimus', waarskynlik binne vyf en twintig jaar na Bernard se dood in April 1116. Die Vita Bernardi lê in 'n tradisie van hagiografiese skryfwerk wat strek tot in Athanasius se lewe van Sint Anthony. Teen die elfde eeu het versamelaars van wonderwerkverhale van stigters ontwikkel tot 'n kragtige instrument wat 'n politieke doel kon dien om gemeenskappe teen inmenging te verdedig, en dit was nie ongewoon dat huise lewens van hul stigters opdrag gegee het nie. Marbod, biskop van Rennes, het byvoorbeeld die opdrag gekry om 'n lewe van abt Robert van Chaise-Dieu te skryf en in die twaalfde eeu sou Baudri van Bourgeuil 'n lewe van Robert van Arbrissel skryf op versoek van Abbess Petronilla van Fontevraud. Die Vita Bernardi keer egter terug na die ouer benadering, waarin lede van 'n gemeenskap die tradisies van hul huise opgeteken het.

Dit is 'n lang en herhalende werk wat aan die begin van die twintigste eeu deur die Duitse geleerde, Johannes von Walter, deeglik ondersoek is. Hy het tot die gevolgtrekking gekom dat dit 'n samesmelting van twee vroeëre werke was: a Lewe van Bernard wat sy bande met sy plaaslike aristokratiese beskermhere, die Rotrou-familie, beklemtoon en 'n ander wat sy verbintenis met die katedraal in Chartres beskryf. Verdere ondersoek is nodig om von Walter se werk te nuanseer, maar sy voorstel is belangrik om die wisselvallige gehalte van die vita uit te lig. Bernard se lewe voor die stigting van Tiron word uitgebeeld as 'n onrustige swerftog, afgewissel met 'n reeks voorvalle wat merkwaardige ooreenkomste met mekaar bevat, wat David Knowles aangespoor het om op te merk dat die biograaf van Bernard ons 'n blik gee sonder om die verband tussen kousaliteit te gee sluit aan by die ontkoppelde episodes '. 'N Herondersoek van Bernard se loopbaan in die konteks van dié van sy tydgenote en in die lig van onlangse werk oor die twaalfde-eeuse reformasie, kan egter die bande van oorsaaklikheid begin herstel.


Kyk die video: Who can express?,. Wesley - Simon Delorme - Kampen Boys Choir (Mei 2022).