Artikels

DIE WERWINGSTELSEL VAN DIE IMPERIALE BUREAUKRASIE VAN LATER HAN

DIE WERWINGSTELSEL VAN DIE IMPERIALE BUREAUKRASIE VAN LATER HAN

DIE WERWINGSTELSEL VAN DIE IMPERIALE BUREAUKRASIE VAN LATER HAN

Deur Rafe de Crespigny

Die Chung Chi Journal, Vol.6: 1 (1966)

Inleiding: Na die burgeroorlog wat die vernietiging van Wang Mang en die herstel van die Han-dinastie meegebring het, het die regering van Later Han 'n doelbewuste poging aangewend om die instellings van hul voorgangers in stand te hou en te herstel. Die probleme van die ryk het dieselfde gebly, want hoewel keiser Kuang-wu sy teenstanders in die geveg vernietig het en die lande wat deur die voormalige Han-dinastie regeer is, herower het, kon sy regering slegs oorleef met die steun en aanvaarding van die volk. Die stelsel van werwing vir die keiserlike burokrasie is deur die eeue van die voormalige Han ontwikkel om die natuurlike leiers van die ryk geleentheid te bied vir regeringsdiens, en die heersers van Later Han het die suksesvolle metodes van die verlede gevolg en uitgebrei.

Onder Later Han was die Drie Hertogen met die burokrasie, met die nominale salarisse van Tienduisend Piculs, die Groot Kommandant, die Minister oor die Massas en die Minister van Werke. Hulle kantore is in departemente verdeel, en dit was verantwoordelik vir die toesig en algemene beheer van die regering, met 'n departementshoof in beheer van elke departement en 'n ondergeskikte klerk as sy assistent. Die geledere van hierdie amptenare was nie hoog nie, maar hulle het 'n groot rol gespeel in die daaglikse werking van die administrasie en hulle het goeie kanse op bevordering gehad.

Aan die begin van Later Han het keiser Kuang-wu egter die vernaamste keiserlike mag in die kantoor van die Meesters van Skryfkuns, wat die keiserlike sekretariaat was, gekonsentreer. Die neiging tot magsentralisering het dwarsdeur die dinastie voortgeduur, met die gevolg dat die drie hertoë beeldvormige hoofde geword het en die shang-shu die effektiewe bron van keiserlike gesag geword het, en dat 'n amptenaar die reg moes hê om 'deel te neem aan die sake van die shang-shu 'om werklike mag op die hoogste vlakke van die regering uit te oefen. Dus het die drie hertoë gesag afgeneem en is die regering oor die algemeen deur die shang-shu en die nege ministers gevoer, wie se nominale salaris Volledig Tweeduisend Piculs was; nietemin was die kantore en afdelings van die hertoë steeds belangrik vir die werking van die administrasie en het die hertogte hul reg op aanstelling behou.

Buite die hoofstad is die plaaslike regering van die ryk voortgesit deur die grootste administratiewe afdelings, kommanderye en koninkryke, wat in prefekture verdeel was. 'N Kommandeur was onder leiding van 'n groot administrateur en 'n koninkryk deur 'n kanselier, maar hoewel die titels van die twee ampte verskillend was, was hul administratiewe pligte in die tyd van Later Han dieselfde. Die prefekture was onder leiding van prefekte of hoofmanne, afhangend van die bevolking van die prefektuur, en in sekere gevalle, waar 'n markies die prefektuur as 'n leeu gekry het, is die administratiewe hoof ook kanselier genoem, weer sonder enige werklike verskil in funksie. Die salaris van 'n groot administrateur of kanselier van 'n koninkryk was op Tweeduisend Piculs en die salaris van 'n prefek of hoofman het gewissel van een duisend tot driehonderd piculs. Bo die kommandemente en koninkryke is die ryk in dertien provinsies verdeel, hoofsaaklik gelei deur 'n inspekteur met 'n salaris van Seshonderd Piculs. Soos hul salaris aandui, was die inspekteurs onder die hoofde van kommandemente en koninkryke en selfs onder die hoofde van sommige prefekture, maar hoewel hulle nie bevele kon gee aan hierdie amptenare van die plaaslike regering nie, het hulle die mag gehad om toesig te hou oor hul administrasie en om direkte wangedrag aan te meld. na die hoofstad.


Kyk die video: All Chinas dynasties explained in 7 minutes 5,000 years of Chinese history (Junie 2021).