Artikels

Uitvind van die Lollard-verlede: die hiernamaals van 'n Middeleeuse preek in die vroeg-moderne Engeland

Uitvind van die Lollard-verlede: die hiernamaals van 'n Middeleeuse preek in die vroeg-moderne Engeland

Uitvind van die Lollard-verlede: die hiernamaals van 'n Middeleeuse preek in die vroeg-moderne Engeland

Alexandra Walsham

Tydskrif vir Kerkgeskiedenis, Vol. 58, nr. 4 (2007)

Abstrak

Hierdie opstel ondersoek die veranderende betekenis van 'n beroemde veertiende-eeuse Paul's Cross-preek deur Thomas Wimbledon in die laat-Middeleeuse en vroeg-moderne Engeland en die oordrag daarvan van manuskrip tot druk. Dit beklemtoon die ideologiese dubbelsinnigheid van die teks teen die agtergrond van die akademiese Wycliffite-uitdaging en wys hoe dit die deurlaatbaarheid van die grens tussen heterodoksie en ortodoksie in die vyftiende eeu belig. Vervolgens word ondersoek ingestel na hoe die preek in die middel van die Tudor-periode as 'n Lollard-traktaatjie herleef en gepubliseer is, as deel van 'n poging om die nuwe Protestantse godsdiens van 'n historiese stamboom te voorsien en hoe dit daarna die gewilde voorraad kommersiële uitgewers betree. Die hiernamaals van Wimbledon se gevierde preek werp vars lig op die voortdurende proses om die pre-reformatoriese verlede uit te dink en weer uit te vind.

Die onderwerp van hierdie opstel is 'n gevierde preek wat deur 'n sekere Thomas Wimbledon op die beroemde preekstoel, Paul's Cross, op Quinquagesima-sondag in die jaar 1387 of 1388 gelewer is. Lukas xvi.2, 'Redde rationem villicationis tue' as teks aangeneem. , wat in die volksmond weergegee word as 'zilde rekenynge of Þy bailie [wick]', dit was 'n deursigtige kritiek op die misbruik van die tradisionele drie landgoedere van die samelewing, geestelikes, ridders en arbeiders; 'n ernstige vermaning aan mense om hul te bekeer en voor te berei op wraak; en 'n ernstige waarskuwing oor die naderende dag van die oordeelsdag en die einde van die wêreld. Die preek is heel of gedeeltelik bewaar in minstens agtien veertiende en vyftiende-eeuse manuskripte en is blykbaar wyd getranskribeer in die laat Middeleeuse tydperk.


Kyk die video: Hiernamaals - trailer (Junie 2021).