Artikels

Vroue en misdaad in die latere Middeleeuse Engeland: 'n ondersoek na die bewyse van die afleweringshowe, 1388 tot 1409

Vroue en misdaad in die latere Middeleeuse Engeland: 'n ondersoek na die bewyse van die afleweringshowe, 1388 tot 1409

Vroue en misdaad in die latere Middeleeuse Engeland: 'n ondersoek na die bewyse van die afleweringshowe, 1388 tot 1409

Garay, Kathleen E.

Florilegium, deel 1. (1979)

Inleiding

Kriminoloë gee al meer as 'n eeu aandag aan die verskynsel van vroulike betrokkenheid by kriminele aktiwiteite. Die vroulike misdadigers van vroeëre tydperke, veral dié van die latere middeleeuse tydperk, is egter nie onderhewig aan sulke ondersoeke nie. Inderdaad, as ons die romanse-literatuur van die veertiende en vyftiende eeu betroubaar wil maak, was die vrou die sagmoedige, selfverwelkende en deugsame hulpvergadering van haar man. Ons kan ons byvoorbeeld nie voorstel dat die dogters van die Ridder van La Tour Landry selfs teen die wet sou oortree of selfs verdag sou word vir die onbenulligste oortreding nie. Die wetlike getuienis van die tydperk maak dit egter duidelik dat vroue wel kon en wel kon verskyn. voor die howe sowel as beskuldigdes. Hulle word tot so 'n mate bevind dat 'n Victoriaanse tolk van die hofregister tot die gevolgtrekking gekom het dat die vroue van die latere Middeleeuse periode, "behalwe op die hoogste rang, byna net so wreed soos hul mans of voorgangers", dat hulle inderdaad was , "Soos die omstandighede waarin hulle geleef het, het hulle - sterk van spiere maar hard van hart - meer geskik gemaak om moeders van groepe te wees as om sagte dogters en eerlike seuns op te voed."

In die kort bespreking wat volg, is dit nie moontlik om 'n saamgestelde prentjie van die latere middeleeuse vrou of selfs die vrou wat van kriminele aktiwiteite beskuldig is, aan te bied nie. Die getuienis wat aangebied moet word, word uit die oorkonde van 'n enkele Engelse hof gedurende die tydperk 1388 tot 1409 opgehaal en is verder beperk, wat betref die sosiale klas van die verdagtes en die misdade waarvan hulle beskuldig word. Die verslae van die Court of Gaol Delivery lewer slegs inligting oor aanklagte van misdryf; betredings is maar selde voor dit gebring, en vir sulke minder ernstige oortredings is die rolle van die vredesregters meer insiggewend. Wat die agtergrond van die vroulike verdagtes betref, is dit dadelik duidelik dat die afleweringshof in die Gaol normaalweg nie met lede van die hoër klasse gemoeid was nie, want in 'n ondersoek van bykans 9 000 beskuldigings waarby mans sowel as vroue betrokke was, is slegs elf verdagtes geïdentifiseer wat as adel of selfs as adel beskou kan word, en van hierdie paar was slegs een 'n vrou.


Kyk die video: Post CROI Virtueel 2020 - webinar (Junie 2021).