Artikels

Dialek in Middeleeuse Iere? Bewyse uit plekname

Dialek in Middeleeuse Iere? Bewyse uit plekname


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Dialek in Middeleeuse Iere? Bewyse uit plekname

Deur Kevin Murray

Studia Celtica Fennica, Vol.2 (2005)

Inleiding: Die dialekvraag in Middeleeuse Iere (wat Oud- en Midde-Iers bevat; ongeveer 600–1200 nC) het baie aandag geniet, maar baie min direkte studie. Dit was eers toe T.F. O'Rahilly het die onderwerp aangespreek, met die publikasie van sy Ierse dialekte uit die verlede en hede, dat die eerste volledige werk oor die onderwerp bewyse uit die Middeleeuse Iere bevat. Hy kom tot die gevolgtrekking dat ons baie min weet van dialektiese verskille in Middeleeuse Iere en dat dit 'waarskynlik gedurende die dertiende en veertiende eeu is dat die vormingsperiode van ons moderne dialekte geplaas moet word'. Hierdie gevolgtrekkings voorsien die meeste van die ander werk oor die onderwerp, wat gewoonlik twee sentrale tesisse het, naamlik dat enige dialektiese verskille in die Middeleeuse Ierse klein was en geen spoor in die geskrewe bronne gelaat het nie en dat Oud-Iers so 'n eenvormige literêre taal was geneig om moontlike spore van dialek uit te stryk.

By die vergelyking van die Senchas már met ander wette van verskillende herkoms, D.A. Binchy merk op dat 'mens tevergeefs sal soek na verskille in styl, komposisie of tegniese terminologie'. Hy is van mening dat dit die geval is as gevolg van gereelde interaksie tussen die letterkundiges (regsgeleerdes ingesluit) uit alle dele van die Middeleeuse Ierland, wat gehelp het om die literêre taal vry van dialek te hou. Hy voer egter aan dat 'n studie van die latere regskommentare ''n bietjie lig kan werp op die opkoms van dialekte van gesproke Ierse'. Binchy verklaar nie eksplisiet in watter tydperk in die samestelling van hierdie kommentaar hy die dialekvraag verwag om in te dring nie, hoewel hy blykbaar die vroeë Midde- sowel as Oud-Iers uitsluit. 'N Baie konserwatiewe interpretasie van Binchy se standpunte sou lei tot 'n datum van post1000 as die vroegste tyd waarin hy meen dat dialektiese getuienis in die regstrate kan begin gevind word. Dit plaas egter die moontlikheid om geskrewe voorbeelde van dialek in Ierse bronne te vind voor dit wat O'Rahilly bereid was om toe te laat.


Kyk die video: The Quiet Man - love story HD (Mei 2022).