Artikels

Die laat-Angelsaksiese Psalter: Voorvader van die boek van ure?

Die laat-Angelsaksiese Psalter: Voorvader van die boek van ure?

Die laat-Angelsaksiese Psalter: Voorvader van die boek van ure?

Deur M.J. Toswell

Florilegium, Vol. 14 (1995-6)

In die inleiding tot haar boek, Die studie van die Bybel in die Middeleeue, Merk Beryl Smalley op dat die Bybel 'die best bestudeerde boek van die middeleeue' was, en dat 'die taal en die inhoud van die Skrif deur die Middeleeuse denke deurdring' (xi). Hierdie besorgdheid oor die grondteks van die Christelike geloof is in die vroeë Middeleeuse Engeland net soos oral in die Christendom gevoel. Bede, byvoorbeeld, het sy eie kommentaar op die boeke van die Bybel hoog aangeslaan en aan die einde van sy lewe die evangelie van Sint Johannes in die volksmond vertaal. Die Codex Amiatinus-, die Lindisfarne- en Rushworth-evangelies is almal luukse manuskripte, word almal in insulêre scriptoria vervaardig en is almal mooi uitgelê en glansryke illustrasies van hierdie Bybelse tekste. Nog belangriker, die laaste twee van hierdie kodekse is in die volksmond oorvloedig verlig, 'n proses wat, ten minste vir die moderne oog, die visuele prag van die manuskrip versteur, maar wat bewys dat die bestudering en begrip van die teks van groot belang was. aan die Northumbriaanse monnike wat die manuskripte gebruik het. Net so is baie van die psalters van Anglo-Saksiese Engeland geglyst, geïllustreer of op 'n ander manier so uiteengesit dat dit die teks deeglik bestudeer.

Toe, soos nou, was die psalms die belangrikste onderrigteks vir alle Christene, wat die lof en berou wat die hoekstene van Middeleeuse vroomheid en geloof vorm, verklaar en illustreer. Die psalter was die boek van die Bybel wat waarskynlik as 'n aparte kodeks gekopieër en gebind sou word, sowel vir doeleindes van private toewyding as vir gebruik in die liturgie - veral in die lees van die kantore, waarvoor die psalter die primêre teks was. . In die insulêre kerk voor die Normandiese verowering blyk die psalter wyd beskikbaar te wees, gekopieër, glansend, verlig volgens verskeie illustrasieprogramme en selfs vertaal in die volksmond. Tot dusver is daar volgens Gneuss se "Voorlopige lys", wat byna duisend manuskripte bevat wat tot 1100 in Engeland geproduseer of besit is, daar ses en dertig bestaande psaltermanuskripte. Hiervan is veertien geheel of gedeeltelik in Oudengels vertaal en een is 'n volledige vertaling.

Daarbenewens moet enige oorweging van insulêre psalters dié van Ierland insluit - veral die beroemdste van Hiberniese manuskripte, die Cathach van St Columba - en dié wat in die kloosterondernemings in Noord-Frankryk en Duitsland geproduseer word, wat algemeen beskou word as weerspieëling van die insulêre benaderings in die kopiëring van manuskripte of om insulêre toevoegings te hê. Die toevoeging van hierdie Ierse en kontinentale materiaal verhoog die totale insulêre psaltermanuskripte tot agt-en-veertig kodekse. Alhoewel sommige nie Anglo-Saksiese skeppings was nie, toon al hierdie psaltermanuskripte tekens dat dit gewysig en vir toewydingsdoeleindes gebruik is. Verder is daar psalterkommentare, psalms in diensboeke vir die kantore en psalmverse in gebede en ander liturgiese of toewydingstekste - in die mate dat byna een uit elke tien Angelsaksiese manuskripte 'n direkte verband met die psalter het.


Kyk die video: Psalm 42 Genevan Psalter As the Hart about to falter (Junie 2021).