Artikels

Die gebruik van internetbronne vir die ondersoek na godsdienstige geskiedenis: die Dominikaanse orde in Middeleeuse Spanje as gevallestudie

Die gebruik van internetbronne vir die ondersoek na godsdienstige geskiedenis: die Dominikaanse orde in Middeleeuse Spanje as gevallestudie

Die gebruik van internetbronne vir die ondersoek na godsdienstige geskiedenis: die Dominikaanse orde in Middeleeuse Spanje as gevallestudie

Deur Rita Ríos de la Llave

Oorbrug die leemtes: bronne, metodologie en benaderings tot godsdiens in die geskiedenis, geredigeer deur Joaquim Carvalho (Pisa University Press, 2008)

Samevatting: In hierdie hoofstuk word die gebruik van internetbronne vir historiese navorsing ondersoek en die geskiedenis van die Dominikaanse Orde in Middeleeuse Spanje as gevallestudie gebruik. Verskeie gratis Spaanse aanlynbronne word aangebied, wat nie net nuttig is vir historici wat spesialiseer in godsdienstige geskiedenis nie, maar ook vir alle historici. In my geval het ek dit gebruik vir die opsporing van argiewe en biblioteke, primêre bronne en bibliografiese verwysings, waarvan sommige moontlik in digitale digitale tekste beskikbaar is. Die probleme wat tydens hierdie navorsing ondervind is, word bespreek, asook enkele metodologiese vrae. Ek stel ook 'n paar maniere voor om die digitaliseringsproses te verbeter, met die historikus in gedagte. Laastens besin ek oor die rol van die internet as 'n primêre bron.

Die internet is vir die historikus van kardinale belang. Dit het egter ook sekere tekortkominge, soos 'n gebrek aan geskikte soekenjins, 'n tekort aan gedigitaliseerde bronne en onvoldoende inligting oor die proses wat betrokke is by registrasie en digitalisering. Die internet word ook deur navorsers met 'n sekere mate van wantroue beskou as 'n medium vir die publikasie van hul wetenskaplike werk, en daar is 'n algemene gebrek aan bewustheid oor die beste manier om internetinhoud te bewaar. Ek het in hierdie kort hoofstuk nie probeer om hierdie probleme op te los nie; Ek stel dit eerder voor as sake wat deur rekenaarkenners en historici besin moet word.

Inleiding: Die internet het 'n baie belangrike instrument vir historici geword. Dit stel ons in staat om die hoofbiblioteke, argiewe en sentrums waar historiese bronne en dokumentêre versamelings bewaar word, maklik op te spoor, en die elektroniese toegang tot die katalogusse van hierdie instellings vergemaklik die soeke na bibliografie en bronne. Dit bied ook direkte toegang tot boeke, artikels, referate, ensiklopedieë, woordeboeke, atlasse, statistiese bronne, dokumente, foto's, video's en ander materiaal wat nuttig is vir historiese navorsing. In haar bydrae tot hierdie bundel beskryf Alexandra Smith byvoorbeeld breedvoerig die nut van verskillende rekenaarhulpbronne (insluitend die NASA-webwerf) vir die ondersoek van kwessies oor kalenders, terwyl Dimitar Grigorov se hoofstuk wys hoe dit moontlik is om internetbronne en tradisionele bronne te koppel. . Inderdaad neem die internet se waarde vir historici voortdurend toe, aangesien die digitaliseringsproses uitgebrei word om meer en meer instellings in te sluit, en aangesien die web self 'n belangrike primêre bron vir historici word.

Historiese metodologie verwys na die ontledingswerk, sintese en teorie wat uitgevoer word om historiese kennis op te doen. Die historikus stel data saam deur inligting te onttrek, werkhipoteses te genereer en data krities te beoordeel om die hipoteses te bevestig of weerlê. Die internet is nou 'n baie nuttige hulpmiddel vir die proses. Die digitalisering van historiese bronne en hul aanlyn-toeganklikheid bespaar tyd en geld, want dit beteken dat historici nie meer fisies hoef te reis na die plek waar die bronne bewaar word nie. Dit vergemaklik ook vergelykende benaderings.

Nietemin is die hoeveelheid historiese bronne wat aanlyn beskikbaar is, nog nie baie belangrik nie, en dit wissel aansienlik van land tot land. Daarbenewens is baie bronne gedigitaliseer volgens kriteria wat weinig met navorsingsbehoeftes te make het: dit kan op iemand se versoek gedoen word omdat die oorspronklike dokumente versleg weens die komende herdenking, die politieke belange van sommige instellings of finansiële beskikbaarheid. . Daar bestaan ​​dus twyfel oor die bruikbaarheid van digitale hulpbronne, en sommige geleerdes dring daarop aan dat historici moet deelneem aan die digitalisering van historiese materiaal deur te help om seleksiekriteria vas te stel. Terselfdertyd is vrae gevra of daar nuwe metodologieë vir die navorsing en onderrig van geskiedenis ontwikkel moet word om rekening te hou met hierdie materiaal.

My doel is om oor hierdie probleme na te dink deur die ontleding van 'n reeks verskillende gratis internetbronne wat ek in my eie navorsing oor godsdiensgeskiedenis gebruik het. Gegewe die omvang van die onderwerp, het ek besluit om my aandag te vestig op die kwessie wat ek in die eerste bundel van CLIOHRES TWG3 aangebied het, naamlik die Dominikaanse Orde in die Middeleeuse Spanje. Hierdie hoofstuk moet dus beskou word as 'n aanvulling op die studie. Ek hoop ook dat sommige van die bronne en metodes wat bekendgestel word, van belang sal wees vir historici wat betrokke is by meer algemene navorsing. Hierdie onderwerp kan beskou word as 'n voorbeeld van hoe u die internet vir historiese navorsing kan gebruik. Ek is besorg om nie net die belangrikste Spaanse bronne wat aanlyn beskikbaar is aan te bied nie, veral die wat verband hou met my onderwerp (dus 'n soort gids vir die mees effektiewe soekprosedures), maar ook om die belangrikste probleme met die gebruik van internet vir historiese navorsing uit te lig. en besin oor die metodologie wat benodig word vir 'n kritiese ontleding van gedigitaliseerde inhoud. Laastens sal ek 'n paar maniere voorstel waarop die situasie verbeter kan word, in ooreenstemming met historiese nuttige kriteria.


Kyk die video: ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ (Januarie 2022).