Artikels

Arbeidsgebruik en beheer deur verhuurder: akkerbou en huishoudelike struktuur in die vyftiende-eeuse Toskane

Arbeidsgebruik en beheer deur verhuurder: akkerbou en huishoudelike struktuur in die vyftiende-eeuse Toskane

Arbeidsgebruik en beheer deur verhuurder: akkerbou en huishoudelike struktuur in die vyftiende-eeuse Toskane

Deur Rebecca Jean Emigh

Die Tydskrif vir Historiese Sosiologie, Vol.11: 1 (1998)

Samevatting: Die voorkoms van groot en uitgebreide families onder deelnemers in Noord- en Sentraal-Italië gedurende die agtiende en negentiende eeu is goed gedokumenteer in die historiese demografiese literatuur. Verhuurders het staatgemaak op huurders se uitgebreide huishoudelike struktuur om 'n groot arbeidsmag te bied wat hul inkomste verhoog het. In vroeër eeue het verhuurders se betrokkenheid by landbouproduksie egter min invloed op die huishoudelike struktuur gehad. Bewyse uit die vyftiende-eeuse Toskane illustreer dat die uitbreiding van huishoudings gedurende hierdie tydperk nie so algemeen onder deelnemers was nie. Kwalitatiewe ontledings van persoonlike korrespondensie en belastingverklarings uit die vyftiende eeu dui op redes waarom verhuurders se bestuurstegnieke nie tot huishoudelike uitbreiding onder aandeelhouers gelei het nie. Anders as verhuurders in latere tydperke, het die vyftiende-eeuse verhuurders meer vertrou op die herrangskikking van stukke grond as bepaalde demografiese praktyke, omdat grondkonsolidering nog aan die gang was en plase geografies nie vasgestel is nie. Daarbenewens was sharecropping gedurende die vroeëre tydperk minder geïnstitusionaliseerd en het verhuurders minder mag oor hul huurders gehad. Hierdie bevindings dui daarop dat deelname, as 'n vaste vorm, nie noodwendig tot huishoudelike uitbreiding gelei het nie. In plaas daarvan het die effek van die vaste vorm afhang van die aard van deelname en die mate van magte van verhuurders.


Kyk die video: Wat zijn mijn rechter al huurder bij groot onderhoud of renovatie. Het Juridisch Loket (Junie 2021).