Artikels

Castleford's Lost Chronicle: The Historic Imagination in Yorkshire

Castleford's Lost Chronicle: The Historic Imagination in Yorkshire

Castleford's Lost Chronicle: The Historic Imagination in Yorkshire

Deur Robert A. Albano

Dong Hwa Tydskrif vir Humanistiese Studies, Nr.2 (2000)

Opsomming: Die Kroniek deur Thomas van Castleford, wat in die veertiende eeu in die Midde-Engelse volksmond geskryf is, bied 'n interessante aanvulling op ander volksmondkronieke van dieselfde tyd. Alhoewel Castleford se werk baie van dieselfde kontemporêre gebeure as hierdie ander kronieke dek, dupliseer dit nie die verslae nie. Drie episodes handel spesifiek oor die oorlog tussen Engeland en Skotland. Hierdie afleidings dui aan dat Thomas de Castleford verskeie van dieselfde tegnieke en temas gebruik het wat deur sy hedendaagse geskiedskrywers gebruik is. Belangriker nog, hulle openbaar die unieke gedagtes van 'n historiograaf wat besig is met 'n daad van historiese verbeelding.

Die voortdurende onrus wat Engeland van 1307 tot 1327 gely het, het daartoe gelei dat koning Edward II een van die ongewildste heersers in die geskiedenis van Engeland was. Alhoewel dit nie ongewoon was dat 'n kroniekskrywer soos Castleford sowel die ongewilde optrede as die adviseurs wat Edward II en die hele Engeland verraai het, aan die kaak gestel het nie, was dit ongewoon dat 'n kroniekskrywer so 'n direkte standpunt teen die koning ingeneem het. Des te meer is Castleford se opmerkings sedert hy begin skryf het in 'n tyd toe koning Edward II nog aan bewind was. Opmerkliker nog in Castleford se geskiedskrywing is die gebrek aan positiewe kommentaar ten opsigte van Edward I en veral die negatiewe hantering wat Edward I in die Berwick-episode ontvang. Castleford se verbintenis met Yorkshire-faksies wat teen die koning gekant was, sou die mees logiese verklaring vir Thomas van Castleford se lou en dikwels negatiewe behandeling van sowel Edward I as Edward II wees. Maar dit kan op sy beurt ook die louwarm en negatiewe ontvangs van Castleford verklaar Kroniek in Engeland ontvang, wat veroorsaak het dat Castleford se geskiedskrywing die verlore kroniek van Engeland geword het.


Kyk die video: TT S09E12 Steptoe et Filius Brading, Isle of Wight (Januarie 2022).