Artikels

Tyd-, reis- en politieke gemeenskappe: vervoer- en reisroetes in die sesde- en sewende-eeuse Northumbria

Tyd-, reis- en politieke gemeenskappe: vervoer- en reisroetes in die sesde- en sewende-eeuse Northumbria

Tyd-, reis- en politieke gemeenskappe: vervoer- en reisroetes in die sesde- en sewende-eeuse Northumbria

Dobson, Lemont

The Heroic Age, Uitgawe 8 (Junie 2005)

Opsomming

Die geskiedenis vertel ons dat die politieke verhoudings wat lede van die Northumbriese elite gedurende die sesde tot die sewende eeu probeer bewerk het, eerder aan die oostelike kuslyn van Engeland geleë was as onder hul oënskynlik aangrensende binnelandse bure. Daar word voorgestel dat dit blyk dat dit 'n voorkeur vir maritieme reis aandui. Vrae oor bevaarbaarheid van waterweë en skeepstegnologie is egter van die allergrootste belang. Hierdie artikel poog om 'n tafelopname van die noordoostelike kus van Brittanje en die gepaardgaande binnelandse waterweë te kombineer met 'n oorsig van Anglo-Saksiese skeepstegnologie om die geskatte reistye volgens die verskillende beskikbare roetes, dws land en see, te vergelyk om te plaas die politiek-godsdienstige verhoudings wat deur die Northumbriaanse elite gedurende die sesde en sewende eeu in 'n geografiese konteks gevorm is.

Die fokus van hierdie referaat is die rol wat vervoerroetes en tegnologie gespeel het in die struktuur van die ontwikkelende politieke gemeenskappe in Noordoos-Engeland gedurende die sesde en eeue, veral die Angelsaksiese koninkryk Northumbria. Die referaat is daarop gemik om 'n analise van politieke akteurs in die streek gedurende die middel dekades van die sewende eeu te kombineer met 'n kort oorsig van onlangse navorsing oor die tydperk in historiese geografie en argeologie as 'n manier om die opkomende politieke gemeenskappe destyds te interpreteer. Hiertoe word drie onderling verwante onderwerpe bespreek. Eerstens word die politieke landskap van die streek gedurende die sesde en sewende eeu ondersoek om 'n agtergrond vir die ontleding te bied. Tweedens word die fisiese landskap van die streek ondersoek om vas te stel watter reiswyses die voordeligste was. Laastens word die vraag na Anglo-Saksiese maritieme tegnologie bespreek.