Artikels

Die kelk en die beker: die veranderende rol van wyn in die Hoë Middeleeue

Die kelk en die beker: die veranderende rol van wyn in die Hoë Middeleeue

Die kelk en die beker: die veranderende rol van wyn in die Hoë Middeleeue

Deur Johanna Maureen Goosen

Magistertesis, Universiteit van British Columbia, 2008

Samevatting: Hierdie proefskrif ondersoek die afwesigheid van die kelk in die Christelike ritueel van die Nagmaal in die dertiende eeu. Die afwesigheid van die kelk in die ritueel dui op die afwesigheid van wyn. In 'n interdissiplinêre benadering integreer hierdie studie die historiografieë van wingerdbou sowel as die Christelike liturgie om die vraag te beantwoord: waarom het wyn in die hoë Middeleeue uit die Eucharistie verdwyn?

Dit is spesifiek gefokus op die noordelike streke van Frankryk, aangesien hierdie streek onderskat word in terme van wingerdbou. 'N Verkenning van die historiografieë van wingerdbou en liturgie toon dat dit geskei is. Liturgiese wetenskap is grotendeels teologies van aard. Enige verklaring vir die afwesigheid van die kelk verwys slegs na heilige tendense. Die geskiedskrywing van wingerdbou het 'n streng geografiese en ekonomiese aard, of 'n streng kulturele karakter. Albei dele van die geskiedskrywing is teleologies deurdat dit werk na die moderne kulturele, ekonomiese of geografiese belang van wyn. Deur hierdie verskillende historiografieë te problematiseer en te integreer, is dit moontlik om 'n vollediger beeld van die verandering in die nagmaal te skets. Nou gekoppel aan die opkoms van dorpe en dorpskultuur, het wyn in koste en status toegeneem. Ook in hierdie stedelike omgewing het wyn 'n belangrike deel van die drankkultuur geword, met 'n noue verbintenis met die sekulêre lewe.

Terselfdertyd neem die besorgdheid oor die geestelike reinheid van die ritueel toe. Die geloof in die werklike teenwoordigheid van Christus in die elemente van die nagmaal was deel van hierdie groeiende spiritualiteit. Wyn was nie net nou verbonde aan slegte lekepraktyke nie, maar die Bybelse simboliek daarvan was ook ambivalent. Hierdie faktore het die leke en die kerk daarvan weerhou om wyn in die nagmaal te gebruik. Terselfdertyd het die beginsel van saamhang en die verering van die gasheer mense na die gebruik van brood in die ritueel getrek. Deur die afwesigheid van die kelk in die dertiende eeu meer volledig te verklaar, is hierdie proefskrif daarop gemik om die breër implikasies van hierdie eng leerstellige kwessie aan te toon, asook om die waarde van 'n benadering wat aparte historiografiese tradisies bymekaar bring, te beklemtoon.


Kyk die video: FCUFAN FC Utrecht-Ajax. Halve finale beker 2020 (Junie 2021).