Artikels

Die Lollards en sosiale en godsdienstige hervorming

Die Lollards en sosiale en godsdienstige hervorming

Die Lollards en sosiale en godsdienstige hervorming

Deur Doris Haddock

Toegang: Geskiedenis Vol. 1: 2 (1998)

Inleiding: Lollardy, die inheemse Proto-Protestantse beweging wat aan die einde van die veertiende eeu ontwikkel het uit die leer van John Wycliffe, was die eerste wydverspreide ketterse sekte in Engeland. Dit was vir meer as veertig jaar vir sowel die kerklike as die staatsowerheid kommerwekkend totdat die onderdrukkende en onderdrukkende optrede wat hulle aangewakker het dit ondergronds gedwing het. Lollardy was in wese 'n godsdienshervormingsbeweging, maar een waarvan die beginsels gevolge gehad het vir die hele struktuur van die Engelse samelewing. Alhoewel vorige individue en groepe wat na godsdienshervorming begeer het, dwarsdeur Europa verskille tussen Bybelse leerstellings en die kerklike praktyk aangedui het, was hulle uitdagings 'nie vir die kerk as liggaam nie, maar om misbruik daarin: die oproep was nie na 'n ander kerk nie, maar om die herlewing van die bestaande, wat die enigste gebly het ”. Ter vergelyking, hoewel Lollardy ook kritieke misbruik van mag en posisie gekritiseer het, het hy kerklike gesag op 'n verskeidenheid gebiede ontken, veral met betrekking tot sy gesag as die enigste bepaler van redding en sy reg om tydelike mag en besittings te besit. Die beweging se aanhangers was besig met 'n verskeidenheid aktiwiteite wat die gesag en struktuur van die Kerk uitgedaag het, en omdat die Kerk so 'n integrale deel van die samelewing was, was hierdie aktiwiteite ook 'n uitdaging vir die samelewing se struktuur. Hierdie aspek is op 'n noukeurige en effektiewe manier deur die Kerk bevorder as 'n manier om sekulêre owerhede aan te moedig om teen die Lollards op te tree en potensiële volgelinge af te weer van die sekte. In hierdie referaat sal die samesmeltingsproses ondersoek word deur: 'n ontleding van die Lollard-leerstelling en die gevolglike aktiwiteite wat inherente sosiale implikasies inhou; die bewerings wat deur die vyande van die beweging gemaak is wat vrees in die sekulêre gemeenskap geskep het dat Lollardy 'n bedreiging vir sosiale regulering en harmonie was; en die gevolglike wetswysigings wat Lollardy finaal as subversie gekategoriseer het.


Kyk die video: William Tyndale Bible of 1534 (Junie 2021).