Artikels

Die uniekheid van Florence se Renaissance-ervaring

Die uniekheid van Florence se Renaissance-ervaring

Die uniekheid van Florence se Renaissance-ervaring

Deur Gene Brucker

Middeleeuse en Renaissance-studies, Verrigtinge van die Suidoostelike Instituut vir Middeleeuse en Renaissance-studies, somer 1979, geredigeer deur G.M. Masters (Chapel Hill, 1984)

Inleiding: In sy klassieke werk The Civilization of the Renaissance in Italy, skryf Jacob Burckhardt: “Die mees verhewe politieke denke en die mees uiteenlopende vorme van menslike ontwikkeling word verenig in die geskiedenis van Florence, wat ... die naam van die eerste moderne verdien staat in die wêreld. ” Burckhardt se siening van Florence as die voorste stad van die Italiaanse Renaissance (om hom weer aan te haal, "die belangrikste werkswinkel van die Italianer, en inderdaad van die moderne Europese gees", was nie 'n oorspronklike persepsie nie.

Die bewering is eers deur die Florentyne self gemaak, wat die verdienste van hul stad verheerlik en vergelyk het met Athene, met Rome en Jerusalem. Florentines was nooit moeg om die prestasies van hul medeburgers te beklemtoon nie, begin met Dante en Giotto in die veertiende eeu en sluit af met sulke roemryke name soos Leonardo da Vinci en Michelangelo, Machiavelli en Guicciardini, in die sestiende.