Artikels

Tydelike tendense in demografiese profiele en stresvlakke in Middeleeue (6de – 13de)

Tydelike tendense in demografiese profiele en stresvlakke in Middeleeue (6de – 13de)

Tydelike tendense in demografiese profiele en stresvlakke in Middeleeuse (6de - 13de eeu) bevolkingsmonsters uit die vasteland van Kroasië

Deur Mario Šlaus, Dana Kollmann, Shannon A. Novak en Mario Novak

Kroaties mediese joernaal, Vol.45: 3 (2002)

Doel: Om die demografiese profiele en siektefrekwensies van die vroeë (6de-9de eeu) en die laat (10de-13de eeu) middeleeuse skeletreeks uit die vasteland van Kroasië te ontleed en te vergelyk.

Metodes: Ouderdoms- en geslagsverdeling in drie vroeë (n = 277) en ses laat (n = 175) Middeleeuse skeletreekse is vergelyk. Al die geraamtes is geanaliseer vir die teenwoordigheid van tandemalje-hipoplasie, periostitis, trauma en die teenwoordigheid van Schmorl se depressies in werwels.

Resultate: Data wat versamel is uit die skeletreeks, dui op aansienlike hoër spanning in die laat Middeleeuse tydperk. Hierdie spanning kan sterftes beïnvloed het, soos blyk uit aansienlik hoër sterftes onder volwassenes en die korter gemiddelde lewensduur van volwassenes. Veral mans in die laat-Middeleeuse reeks was onder groter spanning. Hulle het aansienlik hoër sterftes vertoon in die ouderdomskategorie 21-25 jaar, en aansienlik hoër frekwensies van periosteale letsels, skedel- en postkraniale trauma en Schmorl se depressies.

Afsluiting: Die frekwensies van alle skeletaanwysers van spanning het gedurende die laat Middeleeuse tydperk aansienlik toegeneem. Dit het gepaard gegaan met 'n beduidende toename in sterfte onder volwassenes en die verkorting van die gemiddelde lewensduur van volwasse mans en vroue.