Artikels

Weduwees in Angelsaksiese en Middeleeuse Brittanje

Weduwees in Angelsaksiese en Middeleeuse Brittanje

Weduwees in Angelsaksiese en Middeleeuse Brittanje

Deur Marie-Françoise Alamichel
Peter Lang Publishing, 2008
ISBN: 978-3-03911-404-7

Hierdie bundel bied 'n omvattende studie van weduweeskap in Middeleeuse Brittanje gebaseer op literêre en historiese bronne van die sewende tot die vyftiende eeu. Die boek is in twee dele verdeel: die eerste handel oor die Angelsaksiese periode, die tweede oor die Middeleeuse tydperk. Omdat weduwees sekere bekommernisse oor hul status gedeel het, handel die twee dele oor soortgelyke onderwerpe: die fundamentele rol wat die Kerk in die huweliksleer gespeel het, en die dominante manlike gesprek oor weduwees. Weduwees het 'n spesifieke wettige status gehad: spesiale wette het hul lewens beïnvloed en hul verhoudings met hul kinders en ander familielede. Gevolglik word baie aandag geskenk aan gesinstrukture en aan die wetlike en sosiale aspekte van oorerwing. Die bundel ondersoek ook die verskillende opsies wat weduweeskap aangebied het en die hoogs besproke mate van onafhanklikheid wat weduwees in hul lewenskeuses gehad het.